BAK BUDSJETT: Bompengeinntektene i Oslo blir trolig over 400 millioner lavere enn ventet i 2019. Foto: Espen Røst

Nedjusterer bompengeinntektene:

Frykter bompengesprekk på en halv milliard i Oslo

Én måned før 54 nye bomstasjoner settes i drift i Oslo reduseres forventede bompengeinntekter med nesten en halv milliard kroner for 2019. – Estimatene er betydelig usikre, medgir Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

De nye estimatene ble presentert for styringsgruppen for Oslopakke 3 tirsdag, hvor blant annet veidirektøren, Oslos samferdselsbyråd og fylkesordføreren i Akershus sitter.

Forventede bompengeinntekter for 2019 var opprinnelig beregnet til 4,4 milliarder kroner. Nå forventer man fire milliarder kroner i bompengeinntekter, en nedgang på 400 millioner kroner.

Årsaken er at elbilandelen har økt raskere enn prognosene tilsa, og at det er en betydelig usikkerhet for hvordan Oslo-folk vil reagere på alle de nye bomstasjonene.

I andre byer har det vært store protester ved utvidelse av bomringene. Det kan det bli også i Oslo.

Les også: Oslo-bilister kjører uten bombrikke

 Usikkert estimat

En tredje årsak er dessuten at utvidelsen av ny bompengeordning ble utsatt fra 1. mars til 1. juni. Dermed tapte man tre måneder med ekstra inntekter.

Ved midnatt lørdag 1. juni vil det være bompengeinnkreving fra totalt 83 bomstasjoner i Oslo.

Les også: Slik brukes bompengene i Oslo

Både veimyndighetene og lokale myndigheter er svært spente på reaksjonene fra bilistene, om de dropper bilen, og om de vil endre kjøremønster.

– Det er en betydelig usikkerhet for hva som skjer og hvordan trafikantene reagerer på utvidelsen av bompengeordningen, sier Kyrre Gran, transportfaglig ansvarlig i Oslopakke 3-sekretariatet i Statens vegvesen.

Derfor er også estimatet på fire milliarder usikkert.

– Bompengeinntektene kan både bli høyere og lavere, sier Gran.

Les også: Slik reduserer du bompengeprisene til en tredel

 T-bane

En reduksjon i bompengeinntektene vil få store konsekvenser. Inntektene fra de tre bomringene rundt Oslo skal finansiere en rekke samferdselsprosjekter, blant annet tre nye T-banetraseer.

Vegvesenet ønsker ikke å gå ut med estimater utover 2019.

– Den store usikkerheten gjør at vi ikke ønsker å si noe om anslagene for 2020. Vi regner heller ikke med å kunne se en klar trend i trafikkbildet før etter sommeren, i september, oktober, sier Gran.

Les også: 10 punkter om bypakker og bomringer