SNART DYRERE: Bilistene vil snart betale vesentlig mer for å kjøre privatbil inn til Oslo enn de gjør nå, og eksterne granskere antyder at kostnadene for Oslopakke 3, som skal løse byens transportutfordringer, kan bli enda høyere enn fryktet. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Eksterne granskere sier Oslopakke 3 blir «vesentlig dyrere»:

Advarer mot kostnadssprekk på 37 milliarder

Eksterne granskere frykter kostnadssprekk på mange titalls milliarder kroner på bompengeprosjektene i Oslo. Bilistene må være forberedt på enda høyere bompengetakster, advarer de.

Publisert Sist oppdatert

I fjor høst ble takstene i bomringen i Oslo skrudd kraftig opp, og 1. juli justeres de igjen – slik at det koster opp mot 60 kroner per passering for personbiler (ekstern link).

Men bomsjokket for Oslo-bilistene kan bli enda større.

I en utredning forskere fra Transportøkonomisk institutt og Dovre Group har gjort, konkluderes det med at det kan bli en formidabel kostnadssprekk på de store samferdselsprosjektene i Oslo som bompengene skal finansiere.

Kostnadssprekken kan bli på 37 milliarder kroner, ifølge granskerne.

Les også: Dropper takstskilt ved bomstasjonene

Opptil 69 prosent sprekk

– Kvalitetssikringen vi har gjort viser at de store og komplekse kollektivprosjektene som er under planlegging trolig blir vesentlig dyrere enn antatt. Vesentlig kostnadsøkning må forventes, skriver granskerne i sin kvalitetssikringsrapport (KS2-rapport), som Motor har lest.

Det er spesielt de store T-baneutbyggingene man frykter blir mye dyrere enn de opprinnelige anslagene.

Les også: Milliardsprekk etter tomtekjøp

Her er oppdaterte tall:

Utbyggingsprosjekt

Opprinnelig anslag, mrd kr.

Anslag KS2, mrd kr.

Økning, mrd kr.

Prosentvis økning

Fornebubanen, ny T-bane Majorstua-Fornebu

11,5

17,3

5,8

50 %

Sentrumstunnelen, ny T-bane Majorstua-Brynseng

16,5

27,9

11,4

69 %

Ny T-bane Ellingsrudåsen-Kjeller (forbi Lillestrøm

13,7

19,5

5,8

42 %

(Kilde: KS2-rapporten for Oslopakke 3, trinn 2)

Les også: Her er elbilstrøm dyrere enn diesel

– Stor usikkerhet

Også andre prosjekter blir dyrere enn antatt.

Mens det opprinnelig var anslått at prosjektene totalt skulle koste 142 milliarder kroner, er anslaget til de eksterne granskerne nå kommet opp i 179 milliarder kroner.

Det er en økning på 37 milliarder kroner, eller 26 prosent.

– De fleste prosjektene er på et tidlig stadium. Det er derfor stor usikkerhet om kostnadsestimatene, sier sekretariatsleder Terje Rognlien i Oslopakke 3 til Motor.

Les også: Dette brukes bompengene i Oslo til

Vet ikke

Fra 2019 må også elbiler betale i bomringene rundt Oslo, og i 2020 økes elbiltakstene ytterligere. Statens vegvesen har anslått at bilistene i årene fremover skal betale 4,5 milliarder kroner i bompenger.

Men anslagene er usikre fordi man ikke vet hvor mange som vil kjøpe seg elbil og primært bruke denne gjennom bommene – og hvor mange færre passeringer det blir totalt.

– Vi følger nøye utviklingen i passeringer av nullutslippskjøretøy, sier Rognlien i Oslopakke 3-sekretariatet.

Les også: Nå vil også Høyre vite mer om veiprising

Takstøkninger

Kostnadssprekken og de usikre anslagene for antall passeringer kan løses ved å droppe eller utsette noen av utbyggingsprosjektene, at det offentlige betaler mer, at bompengebetalingen økes ytterligere – eller en kombinasjon av dette.

De eksterne granskerne ber bilistene være forberedt på ytterligere takstøkninger, spesielt for elbiler og hydrogenbiler, som også kan måtte betale.

– Før eller siden blir bomsatsene for nullutslippsbiler satt opp, men vi vet ikke når og hvor mye, skriver forskerne.

Les også: «Dagens bompengesystem bør skrotes»