DEKKER DET MESTE: Bilistenes bompenger finansierer store deler av bypakkene, men andelen av pengene som går til veibygging er nede i en tredjedel. Foto: Geir Røed

Slik brukes bompengefinansierte bypakker:

150 av 215 milliarder går ikke til veier

Nesten 150 milliarder kroner går til helt andre ting enn nye veier i de enorme bypakkene i de største byene. Bare hver tredje krone brukes på veier.

Publisert Sist oppdatert

Bompengeandelen varierer i de ulike bypakkene, men for alle er bompengene den sentrale finansieringskilden.

Nettopp introduksjonen av bompenger i forbindelse med en av disse bypakkene har skapt voldsomme protester på Jæren, og debatten har blusset opp også i flere av de andre storbyene.

En stor oversikt Motor har utarbeidet viser at de ni største byene og byområdene nå har bypakker eller planer om bypakker for formidable 215 milliarder kroner.

I Oslo blir det fra kommende vinter tre bomringer. I Bergen og Kristiansand blir det bommer også utenfor sentrum – blant annet rundt kjøpesentre.

Ca. 146 milliarder kroner av de drøyt 200 milliardene skal gå til kollektivtrafikken samt til tiltak for gående og syklende. Ca. 69 milliarder skal gå til veier.

Det betyr at bare knapt hver tredje krone går til veibygging.

Les også: Her går prisene ned for bensin- og diselbiler

Staten og lokale myndigheter samarbeider om bypakkene i de ni største byområdene. Formålet er mindre biltrafikk og et bedre tilbud for kollektivreiser, gående og syklende.

Forskjellen mellom byene er store.

I Oslo går bare 14 prosent av bypakkepengene til veier. Det aller meste skal brukes på nye, dyre T-banetunneler.

I flere av de andre storbyene brukes ca. halvparten av pengene på veier.

I bypakken for Sarpsborg og Fredrikstad – Bypakke Nedre Glomma – er veiandelen på over 80 prosent.

Les også: – Bypakkene er akkurat som eiendomsskatt

Slik brukes bypakke-milliardene i de ni største byområdene:

 

Til kollektiv, 

gang og sykkel

Til bilveier

Totalsum

Oslo

75 mrd kr

12 mrd kr

87 mrd kr

Stavanger/Sandnes

22,5 mrd kr

9,5 mrd kr

32 mrd kr

Bergen

15 mrd kr

14 mrd kr

29 mrd kr

Trondheim

7,5 mrd kr

7,5 mrd kr

15 mrd kr

Kristiansand

10,5 mrd kr

4,5 mrd kr

15 mrd kr

Drammen

7,5 mrd kr

6,5 mrd kr

14 mrd kr

Sarpsborg/Fr.stad

2 mrd kr

10 mrd kr

12 mrd kr

Tromsø

4,5 mrd kr

3,5 mrd kr

8 mrd kr

Grenland

1,5 mrd kr

1,5 mrd kr

3 mrd kr

Sum

146 mrd kr

69 mrd kr

215 mrd kr

Klikk på regionsnavnene for å lese mer fakta om de enkelte bypakkene.

Kilder: Bypakke-sekretariatene, Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet, lokalpressen, Motor.no

Les også:  Advarer mot kostnadssprekk

Oslo: Nye T-baner

I vår vedtok Stortinget en ny Oslopakke – Oslopakke 3 – for Oslo og Akershus til en kostnad på hele 87 milliarder kroner.

Mesteparten av pengene skal brukes på tre nye T-banelinjer; Fornebubanen, ny sentrumstunnel og T-bane til Nedre Romerike. Totalt skal 75 milliarder kroner brukes på kollektivtrafikken og tiltak for syklister og gående.

Bare 12 milliarder brukes på veier. Her kan du lese mer om hva pengene i Oslopakke 3 går til.

Bergen: Ny Bybane

I Bergen koster den nåværende bypakken 29 milliarder kroner. Ytterligere utvidelse av Bybanen, den nye og populære T-banen i Bergen, får 14 milliarder kroner. Det skal bygges Bybane både fra sentrum til Fyllingsdalen og fra sentrum til Åsane.

Totalt går 15 milliarder til kollektivtrafikken.

14 milliarder brukes på veier, blant annet en ny tunnel og utbygging av diverse riks- og fylkesveier.

Les også: Køene nesten borte i Bergen

Trondheim: Ny E6

I Trondheim har man en bypakke til 15 milliarder, som brukes på flere hundre små og store prosjekter.

Halvparten av pengene brukes på veier, blant annet ny E6 fra Trondheim til Melhus, som bygges nå. Like mye brukes på kollektivtrafikken, gang- og sykkelveier. Bare for syklistene brukes det 1,5 milliarder kroner.

Høsten 2018 starter arbeidet med en ny bypakke i Trondheim.

NY E6: Her bygges ny E6 sør for Trondheim. Prosjektet er en del av bypakken for Trondheim. Foto: Geir Røed

Stavanger: Hver tredje krone til bussvei

I Stavanger og Sandnes-regionen – det som kalles Bypakke Nord-Jæren – er kostnadene for de planlagte prosjektene nå kommet opp i 32 milliarder kroner.

I underkant av 10 milliarder skal brukes på veibygging, hovedsakelig ny E39 på strekningene Smiene-Harestad og Hove-Ålgård.

11 milliarder kroner planlegger man nå å bruke på den mye omtalte bussveien mellom Stavanger, Sola og Sandnes. Bussveien utgjør dermed en tredel av hele bypakken.

Ca 18-19 milliarder kroner skal totalt brukes på kollektivtrafikken av bypakke-pengene. Bare på drift av kollektivtrafikken brukes 3,3 milliarder kroner, ifølge et ferskt notat Motor har fått.

Les også: Bompengeopprør på Jæren

Kristiansand: Metrobuss

I Kristiansand har den nye bypakken kommet opp i en kostnad på 14,8 milliarder kroner.

Tre milliarder kroner skal brukes til infrastruktur for metrobusslinje, og i løpet av 16 år skal kollektivtrafikken få et driftstilskudd fra bypakkemidlene på hele fem milliarder kroner, ifølge en oppdatert kostnadsoversikt som Motor har fått.

Nærmere to milliarder kroner skal brukes på ekspressveier for sykkeltrafikken og tiltak for gående.

Av de 15 milliardene brukes 4,5 milliarder på veiutbygging. De to største veiutbyggingsprosjektene er utbygging av 1,7 kilometer på E39 fra Gartnerløkka midt i sentrum til Kolsdalen ved nikkelverket, samt ny havnegate ved ferjeterminalen.

NY SYKKELVEI: Gjennom Hannevika i Kristiansand åpnet forrige uke en ny sykkelvei på 1,1 kilometer til hele 87 millioner kroner. Fra venstre veisjef i Agder Dagfinn Fløystad, fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder, varaordfører Jørgen Kristiansen i Kristiansand og samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder fylkeskommune. Foto: Jo Vegard Aardal, Statens vegvesen

Drammen: 5,5 milliarder til kollektiv

I bypakken for Drammensregionen – det som kalles Buskerudbyen – er kostnadene kommet opp i 14 milliarder kroner, etter at lokalpolitikerne gjorde sine vedtak i sommer.

Nærmere halvparten av pengene skal brukes på veiutbygging, mens kollektivtrafikken får 5,5 milliarder kroner. Nærmere to milliarder skal brukes på syklister og tiltak for gående.

Tromsø: 45 prosent til veier

I Tromsø ønsker lokalpolitikerne en profil på bypakken hvor 30 prosent av bypakkemidlene skal brukes på kollektivtrafikken, 25 prosent på gang, sykkel og miljøtiltak, og 45 prosent på veier og diverse kombinerte tiltak.

Men disse andelene kan bli endret.

Bypakken for Tromsø – som har navnet «Tenk Tromsø» – er nå til ekstern kvalitetssikring hos konsulenter før den skal behandles i Stortinget.

De andre: Mest til veier

I bypakken for Sarpsborg- og Fredrikstad-området – bypakken Nedre Glomma – skal mesteparten av pengene gå til veiutbygginger. Bare drøyt to milliarder kroner er øremerket tiltak for syklister og for å bedre bussenes fremkommelighet.

– Ca. 10 milliarder kroner skal brukes på veiutbygging. Men i det beløpet ligger det også bygging av blant annet kollektivfelt, presiserer Håkon Vindenes, sjefingeniør i Statens vegvesen.

Flere av prosjektene i bypakken har blitt dyrere enn først forutsatt, og et utbyggingsprosjekt er også forsinket. I høst skulle det komme en bomring rundt Fredrikstad. Den kommer først sommeren 2019.

I Grenland (Skien og Porsgrunns-området) har man allerede en bypakke. Denne pakken er på ca. tre milliarder kroner. Ca. halvparten av pengene brukes på drift av kollektivtrafikken.

Les også: Antallet bomringer dobles