OPP-OPP-OPP: Bompengeregningen har vokst stabilt de siste årene, og ligger an til et kraftig byks i 2020.
OPP-OPP-OPP: Bompengeregningen har vokst stabilt de siste årene, og ligger an til et kraftig byks i 2020.

Ny rekord i bompengeutgifter:

Kjempebyks i bompengekostnader

Bompengeutgiftene til bilistene stiger med 16 prosent fra 2019 til 2020. I år må vi betale 14,2 milliarder kroner i bompenger, viser anslag.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Aldri har det blitt bygget mer vei i Norge. Og aldri har bompengekostnadene vært høyere.

Bompengeutgiftene stiger langt mer enn den gjennomsnittlige prisstigningen på varer og tjenester.

For 2019 anslår myndighetene at vi betalte inn 12,2 milliarder kroner i bompenger.

I 2020 blir det en markant økning på nøyaktig to milliarder kroner til 14,2 milliarder.

Det gir en bompengeøkning på 16 prosent.

Les også: Verdens største vintertest av elbiler

Rekordøkning

Bompengeregningen til landets bilister har økt med flere hundre millioner kroner hvert eneste år de siste 10 årene, viser en oversikt fra samferdselsdepartementet.

Men aldri før har økningen vært så stor som den blir fra i fjor til i år.

Så mye har vi betalt i bompenger fra 2010, og så stor er økningen i kroner og prosent fra året før:

 

Betalte bompenger

Økning fra året før, i kroner

Økning fra året før, i prosent

2010

8

   

2011

8,5

0,5

6

2012

8,9

0,4

5

2013

9,5

0,6

7

2014

9,8

0,3

3

2015

10,5

0,7

7

2016

10,8

0,3

3

2017

11,2

0,4

4

2018

11,7

0,5

4

2019

12,2

0,5

4

2020

14,2

2

16

Tallene er i milliarder kroner. Kilde: Samferdselsdepartementet.

 Forsvarer

Den nye samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) forsvarer den kraftige bompengeøkningen.

– Denne regjeringen satser stort på samferdsel fordi det er viktig å skape et bærekraftig velferdssamfunn med moderne infrastruktur av høy kvalitet som gir effektive og sikre transportløsninger og som legger til rette for gode velferdstjenester og konkurransekraft for næringslivet, skriver Hareide i et svar på skriftlig spørsmål fra Sp-representanten Geir Pollestad.

Les også: Frp: Bompengeforliket gjelder ikke lenger

5700 kroner

I Norge er det anslagsvis 2,5 millioner bilister. Det innebærer at hver bilist i år må regne med å betale 5700 kroner i bompenger.

Det er nesten en tusenlapp mer enn vi betalte i fjor. Da måtte hver bilist ut med 4900 kroner i bompenger.

Flere fakta:

14,2 milliarder kroner betyr at vi hver eneste dag i år, skuddårsdagen i februar inkludert, må betale 39 millioner kroner i bompenger.

Men tallene er usikre – og bare et anslag.

Da myndighetene gjorde samme anslag for 2019, lå det an til at bilistene måtte betale 13 milliarder kroner i 2019. Nå er prognosen altså 12,2 milliarder kroner. Først senere i vår kommer de endelige tallene for 2019.

Også antallet bomstasjoner stiger kraftig.

For ett år siden var det 256 bomstasjoner i Norge. Ved årsskiftet var det 334. I år planlegges det for at seks nye bompengeprosjekter åpnes for trafikk og med betaling.

Fjorårets bompengeforlik hvor det loves mindre bompenger får foreløpig overhodet ingen effekt. De vil heller ikke bli særlig merkbare, ifølge bompengeekspert Kjell Werner Johansen, som er assisterende direktør ved Transportøkonomisk Institutt.

Les også: – Bomkuttene blir knapt merkbare