MÅ BETALE MER: Bompengeandelen blir langt høyere på de første Nye Veier-prosjektene enn Regjeringen har lovet. Foto: Espen Røst

Sprenger bompengeløftet for «Nye Veier»

«Bompengesjokk» for prestisjeprosjekt

Bilistene må betale dobbelt så mye i bompenger på store utbyggingsprosjekter til det nye statlige selskapet Nye Veier som samferdselsministeren tidligere har lovet. – Bompengesjokk, sier opposisjonen.

Publisert Sist oppdatert

Det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier starter i 2017 opp med tre motorveiutbygginger i Hedmark, Telemark og i Agder. Totalt koster de tre gigantprosjektene nesten 19 milliarder kroner. 

Bilistene skal betale 8,4 milliarder kroner av byggekostnadene i bompenger. Det gir en bompengeandel på 45 prosent.

Bompengeandelen er dermed dobbelt så stor som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tidligere har lovet.

I et oppslag i Dagsavisen i 2015 sa han at bompenger skal dekke ca. 23 prosent av motorveiutbyggingene til Nye Veier – og helst enda mindre.

Har du lest denne: Bilistene må betale 112.000 kroner hver

Mest bompenger i Hedmark

Samferdselsministeren har lovet at staten skal bidra med totalt 100 milliarder kroner til Nye Veier-utbyggingene de neste 20 årene, og at bompenger skal dekke 30 milliarder kroner av byggekostnadene.

VIL VARIERE: – Prosjektene som nå er lagt frem er ikke representative for porteføljen til Nye Veier, sier statsråd Ketil Solvik-Olsen. Foto: Espen Røst

– Jeg har dessuten et mål om å redusere denne andelen vesentlig, sa Solvik-Olsen til Dagsavisen.

Les også: Vil bruke 1064 milliarder på bedre transport

Men det motsatte ser nå ut til å skje. Bompengeandelen er aller størst på E6-utbyggingen gjennom Hedmark, fra Kolomoen til Moelv. Der blir bompengeandelen 52 prosent. 

På utbyggingen av E18 gjennom Telemark, fra Rugtvedt til Dørdal, blir bompengeandelen 41 prosent, mens den blir på 38 prosent på strekningen mellom Tvedestrand og Arendal.

Alle de tre utbyggingene skal stå helt eller delvis ferdig allerede i løpet av 2019.

– «Nye bomveier AS»

Stortingsrepresentant Geir Pollestad i Senterpartiet, som under den rødgrønne regjeringen var statssekretær i Samferdselsdepartementet, mener Ketil Solvik-Olsen feilinformerer.

– Nå ser vi at bompengeandelen blir langt høyere enn det regjeringen har varslet. «Nye bomveier AS» hadde vært et mer dekkende navn på selskapet «Nye Veier», sier Pollestad til Motor.

Han mener Nye Veier-prosjektene gir bilistene et «bompengesjokk».

De rødgrønne varsler nå granskning av Nye Veier-finansieringen dersom det blir regjeringsskifte til høsten.

– Basert på Motors opplysninger kan det se ut som at regjeringen tenker å kreve inn mer bompenger enn det de har opplyst tidligere, sier Eirik Sivertsen, samferdselspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

Nye dekk i sommer? Vi har gjort Norges største test!

– Ikke representative

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til Motor at bompengeandelen i hvert veiprosjekt vil variere.

– Prosjektene som nå er lagt frem er derfor ikke representative for porteføljen. Regjeringen jobber for å redusere bompengeandelen, sier Solvik-Olsen.

NAFs administrerende direktør Stig Skjøstad vil heller ikke kritisere den høye bompengeandelen.

– Dette handler ikke om hvorvidt Nye Veier AS er en egnet modell for veibygging. Tvert imot vil det nye veiselskapet etter vår oppfatning bygge mer vei for pengene. Men det er én debatt som er tvingende nødvendig: Hvordan kan vi bli mindre avhengige av bompenger i dette landet?

– Det står klart at folk flest vil få økt bompengetrykk fremover og vi i NAF misliker dette. Heldigvis bygges det mer vei, men det fører altså til mer bompenger. Samtidig kommer det bompengeringer i flere og flere byer. Vi merker oss at Sp og Ap i stedet for å diskutere hvordan de ambisiøse planene som ligger i NTP kan finansieres, heller velger å kritisere Nye Veier. Det er å skyte på feil mål, sier Skjøstad til Motor.

Stor test: Finansministeren gjør disse bilene til gode kjøp

Brukt opp pengene

Også i utbygginger som ikke har startet opp ennå blir bompengeandelen trolig høyere enn det samferdselsministeren tidligere har lovet. 

På prosjektene Ulsberg-Åsen på E6 i Trøndelag og Kristiansand-Lyngdal på E39 på Sør-Vestlandet, hvor utbyggingen starter de nærmeste par årene, legges det opp til en bompengeandel på henholdsvis 9,4 milliarder kroner og 8,6 milliarder kroner.

Total bompengeandel i de to prosjektene er dermed ca 18 milliarder kroner, ifølge opplysninger fra Statens vegvesen og Nye Veier.

Det betyr at nesten alle de 30 milliardene som samferdselsministeren har lovet som maksimal bompengeandel på alle de store utbyggingsprosjektene til Nye Veier, er budsjettert, selv om mange utbyggingsprosjekter til Nye Veier ikke engang er kostnadsberegnet – eller påbegynt.

Dette gjelder bygging av E39 videre fra Lyngdal til Sandnes, E6 Moelv-Lillehammer, samt fullføring av E18 gjennom Telemark og Agder.

I Nasjonal Transportplan, som ble lagt frem før påske, går det frem at regjeringen planlegger å la Nye Veier bruke totalt 93 milliarder på veibygging frem til 2029. 29 milliarder kroner skal komme fra bompenger, noe som gir en bompengeandel på 31 prosent.

Men på de tre første prosjektene er bompengeandelen altså mye høyere, i gjennomsnitt på 45 prosent.

Ingen lovnader fra Nye Veier

Nye Veier selv har i en epost til Motor før påske sagt at bompengeandelen i deres utbyggingsprosjekter i gjennomsnitt vil være på 32-35 prosent.

Nå vil ikke Nye Veier-direktør Finn Aasmund Hobbesland lenger være konkret på dette.

Les testen: Her er små-SUV'ene nordmenn elsker!

– Men sannsynligheten er stor for at bompengeandelen i senere prosjekter vil gå ned, sier Hobbesland, som er direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier.

Han understreker også at en ny kostnadsberegning viser at totalsummen i Nye Veier-prosjektene blir 148 milliarder – som er 18 milliarder mer enn opprinnelig budsjettert.

– Og vi har ikke fått tilsagn om økte statlige bevilgninger. Vi arbeider imidlertid aktivt for å redusere kostnadene, sier Hobbesland.