ADVARER: – Regjeringen overlater til kommunene å finne løsningene som i praksis oppfyller to helt motstridende målsettinger, sier NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste. NAF frykter at bompengeavtalen i verste fall ikke kommer bilistene til gode. Foto: Peter Raaum

NAF tror ikke på bompengefred:

Frykter bom-konflikten flytter seg til byene

NAF mener regjeringens bompengeavtale overlater til kommunene å finne løsninger som i praksis skal oppfylle to motstridende målsettinger. – Det er fare for at konfliktene flytter seg fra regjeringen til byene og kommunene, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Regjeringen ble forrige fredag enige om en bompengeavtale med en ramme på 20 milliarder kroner.

Striden om bompenger i byene begraves ikke med regjeringens bompengeavtale, mener NAF, som advarer mot at pengene til bompengekutt og kollektivutbygging i verste fall ikke kommer innbyggerne til gode.

– Regjeringen landet på en avtale som tilfredsstiller både Venstre og Frp samtidig, men overlater til kommunene å finne løsningene som i praksis oppfyller to helt motstridende målsettinger. Det er en avtale som nok en gang dytter ansvaret for bompenger rundt i systemet, sier Ryste.

– Vi ser allerede starten på en sånn debatt i Oslo, der MDG sier de ikke vil ta i mot ekstrabevilgningen fra regjeringen og Venstre sier de vil doble bompengene i rushtiden, legger hun til.

Les også: Enighet om å skrote rushtidsavgiften på Nord-Jæren

Store uklarheter

NAF mener det er store uklarheter om konsekvensene av avtalen.

– Regjeringens tilbud om milliarder til å redusere bompengene og styrke kollektivtilbudet kommer med en rekke forbehold. Hvis byene skal utløse økningen i statlig finansiering (opptil 66 prosent), er de pålagt å kutte bompengene. Samtidig er de også pålagt å dokumentere at bompengekuttet ikke gir trafikkvekst, sier Ryste.

– Hva dette har å si for folks hverdagsreiser i byene er høyst uklart. Avtalen inneholder så mange betingelser at det for kommunene kan være vanskelig å ta beslutninger på rett grunnlag, sier hun – og etterlyser større tydelighet på hvilke tiltak kommunene skal bruke for å unngå trafikkvekst.

– Regjeringens avtale legger opp til at dagens byvekstavtaler skal reforhandles. Forarbeidene til dagens avtaler slår fast at nullvekstmålet ikke kan nås uten bompenger. Det betyr at det er helt i det blå hva slags virkemidler politikerne i byene lander på for å utløse disse midlene, og her ligger kimen til mange politiske slag på kommune-nivå fremover, advarer NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste.

Les også: – Bompengekuttene blir knapt merkbare, sier forsker