DEBATT ETTTER FINANSTALEN: Finansminister Siv Jensen (Frp) forlater talerstolen etter replikkveksling med Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mandag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB / scanpix

Regjeringens nye budsjettforslag:

Forlater løftet om bompenge-fradraget

«Regjeringen vil innføre fradrag for bompengeutgifter», heter det i regjeringserklæringen fra Granavolden. I dag kom statsbudsjettet: Uten fradragsordning for bompengeutgiftene.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Regjeringen vil redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene med 1,4 milliarder kroner, en økning på over 850 millioner kroner fra saldert budsjett 2019.

Hovedtrekkene i samferdselsbudsjettet er som ventet:

Fortsatt satsing på veibygging, opptrapping av vedlikehold, styrket kollektivsatsing og lavere bompengekostnader.

Men den fradragsordningen som regjeringen lovet for å redusere bompengeutgiftene for de som rammes hardest, er ikke realisert.

– Dette er veldig skuffende, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

– Motstanden mot bompenger flere steder i landet viser at strikken er strukket langt, og mange opplever at de betaler dyrt når de er avhengige av bilen på hverdagsreisen. Et skattefradrag kunne bidratt til å lette bompengebelastningen, sier Ryste.

Les også: Foreslår ingen endringer i bilavgiftene

Her er hovedpunktene

– Dette er et godt samferdselsbudsjett, sier Siv Jensen (Frp) om et budsjett som opprettholder regjeringens historiske samferdselssatsing.

Og senere sa hun i finanstalen fra Stortingets talerstol:

– Hver eneste krone mindre i bompenger betyr noe.

De kommer altså ikke i form av fradrag, men er innenfor budsjettets hovedpunkter, i følge departementets egen oversikt:

Regjeringa foreslår å bruke 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020, en økning på over 80 prosent siden 2013. I 2020 åpner 55 km ny firefelts motorvei, samtidig som regjeringen setter av 100 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for utbedring av fylkesveier som er viktige for næringstransporten.

Regjeringen skal fordele 1,5 milliardar kroner av rammetilskuddene til fylkesvei etter kriterier for opprusting og fornying. Siden flere tunneler må utbedres for å møte kravene i tunnelsikkerhetsforskriften, blir fylkeskommunene kompensert med 310 millioner kroner for å bedre tunnelene på fylkesveinettet.

Regjeringen foreslår å bruke nær 1,1 milliard kroner til rassikring på riksveiene, nær 800 millioner kroner er foreslått fordelt til fylkesveinettet. 100 millioner kroner er avsatt for å fremskynde bygging av E16 Kvamskleiv, et prosjekt som i NTP skulle starte i perioden 2024-2029.

Regjeringen vil de neste 10 årene skal bruke over 18 milliarder kroner på bompengekutt og styrke kollektivtrafikken med 10 milliarder kroner. I 2020 skal 1,4 milliarder kroner brukes på bompengekutt i distriktene, opp 850 millioner fra saldert budsjett. 5 milliarder kroner skal i 2020 brukes til kollektivtransport, sykling og gange i de største byområdene.

For å møte bompengekuttene prioriteres i 2020 følgende prosjekter:

  • E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal

  • E18 Arendal–Tvedestrand i Agder

  • Rv. 13 Hardangerbrua i Vestland

  • E6 Hålogalandsbrua i Nordland