BOMREKORD: 32 millioner ganger kjørte Oslo-bilistene og tilreisende til byen gjennom slike bomstasjoner i Oslo i juni. Her i Fagerheimgata er det til og med to bomstasjoner med 57 skritts mellomrom. Foto: Geir Røed

Mange flere betaler i Oslo-bommene:

22 millioner flere bompasseringer – på én måned

Antallet bompengepasseringer er mer enn tredoblet i Oslo etter flerdoblingen av antallet bomstasjoner. Likevel er det en nedgang i trafikken.

Publisert Sist oppdatert

I juni ble kjøretøyene belastet penger 32 millioner ganger i de 83 bomstasjonene i og rundt Oslo.

I samme måned i fjor var det bare ca. 10 millioner passeringer gjennom det som da var 29 bomstasjoner.

Økningen i antall passeringer er dermed på 22 millioner – på én måned.

Økningen skyldes både flere bomstasjoner og at mange av bomstasjonene nå krever inn betaling i begge retninger – ikke bare inn mot sentrum som før. Dessuten må nå også de stadig flere elbilene betale.

Les også: Hvem snakker sant om bompengemilliardene?

To prosent ned

Men det totale trafikkvolumet er imidlertid lavere den første måneden med mange flere bomstasjoner, sammenlignet med samme måned i fjor.

Korrigert for helligdager er nedgangen på ca. to prosent, melder Fjellinjen. Oslo-folk bruker altså mindre bil.

Les også: To bomstasjoner med 57 skritts mellomrom

Frykter inntektsfall

Spenningen rundt bominntektene i Oslo er stor. Bompengene skal finansiere enorme kollektivutbygginger.

Men den kraftige økningen i elbiler og det faktum at flere dropper bil i Oslo, gjør at Statens Vegvesen frykter og budsjetterer med kraftig fall i bompengeinntektene.

Om få år vil bompengeinntektene trolig være nede på nivået før den kraftige utvidelsen av bomringen.

Nå er det i praksis tre bomringer rundt Oslo, pluss to «bompengearmer» som går ut fra sentrumsområdene.

Les også: Slik kutter du bomutgiftene i Oslo