SKAL RANGERE: – Vi skal kartlegge hvor forbrukervennlige leasingselskapene er, og rangere dem, til glede for forbrukerne, sier jurist og seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve, Forbrukerrådet
SKAL RANGERE: – Vi skal kartlegge hvor forbrukervennlige leasingselskapene er, og rangere dem, til glede for forbrukerne, sier jurist og seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve, Forbrukerrådet

Leasing er komplisert, mener Forbrukerrådet:

Forbrukerrådet skal rangere leasingbransjen

Privatleasing av bil er så komplisert for mange forbrukere at Forbrukerrådet nå skal rangere leasingselskapene. – Leasing er fortsatt å anse som forbrukerkjøp for viderekommende, sier jurist og seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Publisert Sist oppdatert

Leasing og spesielt privatleasing er blitt svært populært blant mange bilister – som ønsker å lease bil i stedet for å kjøpe.

Med kraftig økt popularitet har det kommet mange aktører, både seriøse og mindre seriøse. Nå skal leasingbransjen rangeres av Forbrukerrådet, på omtrent samme måte som de i flere år har rangert garantiordningene til bilmerkene.

– Vi skal kartlegge hvor forbrukervennlige leasingselskapene er, og rangere dem, til glede for forbrukerne. Da kan vi vise hvilke tilbydere som har best vilkår. I tillegg håper vi at dette bidrar til å påvirke bransjen i positiv retning, sier jurist og seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Les også: Så lange er ventelistene på alle elbilmodellene

Selv om leasing kan være bra for mange, mener han privatlesing er å anse som «forbrukerkjøp for viderekommende».

I en guide hvor fordeler og ulemper ved leasing omtales, hevder Forbrukerrådet at det også er helt umulig å gi et fasitsvar på hvor mye leasing av bil egentlig koster forbrukerne.

– Årsaken er at det er så mange faktorer som påvirker regnestykket, som leiepris, renter, gebyrer og restverdien, eller det som også kalles gjenkjøpsprisen på bilen, skriver Forbrukerrådet i sin guide.

Les også: De verste leasingfellene

Ladbar leasing gunstig

Det som Forbrukerrådet derimot konkluderer klart med er at det er mer gunstig å lease ladbare hybrider og til dels hybrider uten ladekabel fremfor fossilbiler.

Årsaken er at de har lav eller lavere engangsavgift, og dermed en høyere momsandel, som leasingselskapene kan fradragsføre.

Les også: Slik manipuleres leasingprisene

– Tar seg betalt

I sin guide understreker Forbrukerrådet også at leasingselskapene og bilforhandlerne tar seg betalt for risikoene de påtar seg ved leasing.

– En av årsakene til at privatleasing har blitt voldsomt populært er at mange forbrukere er usikker på annenhåndsverdien på bilene. Denne usikkerheten gjør det risikabelt å kjøpe bil, og er sannsynligvis en viktig årsak til at mange forbrukere velger leasing. Men vær klar over at en oppegående aktør selvsagt vil ta seg betalt for å overta denne risikoen. Dette gjøres ved å sette en forsiktig restverdi på den leasede bilen, skriver Jogrim Aabakken, Forbrukerrådets testansvarlige, i guiden.

En lav restverdi innebærer at startleie og månedspris blir høyere for leasingkunden.

Les også: «Noen har tilbud som ser bedre ut enn de er»

Seniorrådgiver og jurist Thomas Iversen understreker at leasing kan være bra for mange bilkunder.

– Men det forutsetter at du har gjort hjemmeleksen din før du underskriver kontrakten, sier Iversen.

Forbrukerrådet skal starte arbeidet med å rangere leasingselskapene senere i høst. Det er ikke klart når rangeringen offentliggjøres.

Les også: Bomringens far angrer på bomringene