BRUK DET SMART: Bransjeekspert Per Morgen Merg i Bilbransje24.no mener krisen gir smarte forbrukere mulighet til å finne gode tilbud.
BRUK DET SMART: Bransjeekspert Per Morgen Merg i Bilbransje24.no mener krisen gir smarte forbrukere mulighet til å finne gode tilbud.

Bransjeekspert om koronakrisen og bilkjøp:

– Prisfallet kommer først hos de små bruktbilforretningene

Lavere etterspørsel gir større bruktbillagere hos forhandlerne. Særlig små aktører vil få problemer med å sitte på store lagre. – Færre kunder og behov for rask likviditet vil gi lavere priser, sier Per Morten Merg, mangeårig ekspert på bilbransjen i Norge og daglig leder for Bilbransje24.no.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Hva nå med koronautbrudd og bilkjøp? Motor har spurt eksperter om råd.

Er det grunn til på tro at bruktbilprisene vil falle i månedene som kommer?

– Det handler nå om at etterspørselen blir lavere enn tilbudet, og det blir særlig bruktbilene som kommer til å få dynamikken først. Nå uteblir den normale mengden av kunder, men bilene er jo der i like stort volum. Mange aktører har ikke råd til å ha dem stående der.

– De må rett og slett ha disse bilene i bevegelse for at butikken skal gå rundt, og da kommer man i en typisk skvis hvor markedet bestemmer prisene. Alt tyder på at det vil bli en god del endringer i bruktbilprisene, men ikke nødvendigvis med en gang og hos alle. Der hvor behovet er størst for å få bilene i bevegelse, vil nok pristilpasningene komme først.

Det vil si?

– De mindre bilforretningene vil nok ha det behovet før de store merkeforhandlerne, som også har andre hensyn å ta når det gjelder å holde prisene oppe. Men det er flere bruktbilforhandlere enn man kanskje tror, de står for nær en tredel av bruktbilomsetningen.

Hvis dette vedvarer, er det naturlig at en del som eier en dyrere bil kjøpe seg noe ned. Det er lett å tenke at en eventuell nedgang i både etterspørsel og priser vil treffe den øvre delen av markedet først, for der vil kundegruppen krympe først.

Les også: – Du kan heve kjøpet hvis prisen stiger mer enn seks prosent, sier NAF

Farlig å spå noe «prisras»

Fører korona-krisen til at vi kan gjøre «korona-kupp» på bilkjøpet – eller tror du for mange tenker slik til at kupp er umulig?

– Det er farlig å snakke om noe «prisras», men man må jo være realistisk i forhold til tilbud og etterspørsel. Det er naivt å tro at ikke en lavere etterspørsel med et gitt antall biler i omløp, vil få konsekvenser for prisbildet. Spørsmålet er hvor lenge vil dette vedvare. Hvor stor blir nedgangen?

– Det er grunn til å peke på at det vil fortsette å komme nyere, brukte leasingbiler ut i markedet. Det gjør at bruktmarkedet gis påfyll av biler, selv om noen kanskje vil utsette tilbakelevering. Samtidig er det en faktor at valutasituasjonen vil gjør at nybilprisene øker. Nybilprisen er en referanse for hva en nyere bruktbil er verdt, så det vil forhåpentlig skape litt pusterom for de nyere bruktbilene også.

Hvordan tror du denne krisen vil påvirke målsettingen om at alt nybilsalg skal være nullutslipp innen 2025?

– Det er jo et veldig sterkt motivert mål, og det er bredt politisk forankret. Så det skal mye til for at det blir endret. Det momentumet som er i det grønne skiftet og elbilinnslaget nå, er så stort at det er utenkelig at det blir reversert, etter min mening. Faktisk kan det som skjer rundt oss nå føre til at flere blir bevisste på å sette et lavere karbonavtrykk og ikke vil ønsker å reversere denne prosessen.

Små marginer

Kommer korona-krisen til å påvirke prisene på nye biler utover i 2020?

– En vedvarende svak krone vil på sikt gjøre at nye biler blir dyrere inn til Norge. Det er små marginer i bilsalg, så det er lite å gå på før det må tas ut i økte priser til kundene. Men det er flere forhold som spiller inn her. Generelt lav etterspørsel vil sette press på alle ledd, ikke minst fabrikkene som også må pristilpasse seg for å få solgt bilene

Tror du korona-krisen vil gjøre det mer sannsynlig at regjeringen innfører avgifter på elbiler?

Hvilke andre steder enn Finn bør man markedsføre bruktbilen man skal selge?

– Det er selvsagt vanskelig å unngå Norges største markedsplass og det er helt naturlig. Men man kan jo benytte noen andre i tillegg. Det finnes noen mindre markedsplasser der ute som kan være typiske alternativ. Broom Marked, for eksempel. En annen mulighet er at man kan la forhandleren by på bilen og legge den ut på Nettbil. De eies jo av Finn, så da er man tilbake der. En annen salgskanal er ulike nettbaserte bilauksjoner, men salg der er mer vanlig blant profesjonelle.

I tillegg er det jo en del nå som kvier seg for å kjøpe privat nå, fordi de frykter smitte – det kan gjøre det vanskeligere å få solgt bilen via den kanalen?

– Ja, det tror jeg. Det at man har mer tillit til at en forhandler desinfiserer skikkelig, enn en hvilken som helst privat selger der ute, er også åpenbart et aspekt. Til syvende og sist avhenger kanalen man velger av om man kan tillate seg den ekstra kostnaden som er forbundet med å la andre stå for salget, eller ikke.

Hva med leasing?

Er leasing blitt mer eller mindre aktuelt under korona-krisen?

– Leasing betyr forutsigbarhet og mindre kapitalbinding. Men det er jo også penger up front, og samtidig en forpliktelse du er bundet av i gjerne tre år. Du taper fort en god del penger på å gå ut av en slik kontrakt, så det vil for mange gjøre tradisjonell leasing mindre attraktivt. Nå under krisen er det neppe leasing, eller enda mindre kjøp, som står fremst i hodene på folk. Men når situasjonen normaliseres igjen, som den vil gjøre, kan nok usikkerheten man rundt verditap også i forhold til nye teknologier bidra til at mange vil foretrekke et forutsigbarhet fast månedsbeløp som leasing tilbyr.

Apropos bilabonnement, mer generelt, er det noe du tror kommer mer nå - altså verken leasing eller innkjøp?

– Det er jo allerede vekket en interesse for bilabonnement, og at det vil å utvikle seg, er åpenbart. Det melder seg på stadig flere aktører og et tilbud mange ikke har vært klar over, blir nå stadig tydeligere. For mange vil nok det være et interessant alternativ til leasing. Det positive, sett med forbukerøyne, er at det i krisetider alltid vil være aktører som blir mer kreative i å tilby gode løsninger for kundene. I dette ligger det gode muligheter og sannsynligvis også gode tilbud. Så mer enn noen gang gjelder det å søke informasjon – og bruke den til å bli en smart forbruker.

PS: NAF, utgiver av Motor, har et samarbeid med Nettbil.no ved at NAF utfører tester på mange av bilene som legges ut for salg.