VENTER PAKKE: Hønefoss har utredet mulige konseptvalg, med hovedvekt på tiltak for gående og syklende. Foto: Peter Hamburger/Flickr

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir trolig bypakken for Hønefoss

Dette er hovedpunktene i bypakken for Hønefoss pr. august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Hva skal bygges?

Det er gjennomført en utredning av mulige konseptvalg hvor det foreslås utbygging med hovedvekt på tiltak for gående og syklende.

Vegutbygging i sentrumsområdet utgjør ca 15 prosent av bypakken, kollektivtiltak utgjør rundt 30 prosent, mens tiltak for gående og syklende utgjør drøyt halvparten av de totale kostnadene.

Godt over én milliard kroner skal brukes på gang- og sykkelnettet, gang- og sykkelbruer og gågate.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

2,3 milliarder kroner (2017-tall).

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Uavklart, men andelen blir trolig høy.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Det er helt uklart når det kan bli start for anleggsarbeider og bompengeinnkreving. Men vegvesenet anslår at det vil skje innen midten av 2020-tallet.

Hva blir takstene?

I en utredning er det anslått fire satser, fra 10 kroner kun inn mot sentrum utenom rushtiden til hele 60 kroner inn mot sentrum i rushtiden. Det kan bli også bli betaling både inn og ut av sentrum.

Hvor blir bommene?

I en utredning er det foreslått fem bommer i og rundt sentrum.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!