ÅRNER SÆ: Det kommer ny bro over Glomma i både Sarpsborg og Fredrikstad (bildet). Foto: Stephen Downes/Flickr
ÅRNER SÆ: Det kommer ny bro over Glomma i både Sarpsborg og Fredrikstad (bildet). Foto: Stephen Downes/Flickr

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Sarpsborg og Fredrikstad

Dette er hovedpunktene i bypakken for Nedre Glomma-området pr. august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Hva skal bygges?

Utbedring av riksvei 110 på den vel én kilometer lange strekningen Ørebekk-Simo inn mot Fredrikstad sentrum.

Utbedring av fylkesvei 109, hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Ny bro over Glomma i både Fredrikstad og Sarpsborg.

Kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

10-12 milliarder kroner. Prosjekter for 1,2 milliarder kroner er så langt godkjent av Stortinget.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

555 millioner kroner (46 prosent) av 1,2 milliarder kroner, det som foreløpig er vedtatt. Bompengeandelen på hele pakken er ikke avklart. Men dersom andelen blir den samme som i første del, vil bompengeandelen være ca fem milliarder kroner. 

Når starter bompengeinnkrevingen?

Innkrevingen i seks bommer i en ring rundt Fredrikstad starter i april 2018. De resterende 15 bommene vil settes i drift noen år inn på 2020-tallet.

Hva blir takstene?

Ca 28 for lette kjøretøy og 69 kroner for tunge kjøretøy (anslag for 2018-kroner)

Hvor blir bommene?

Seks bommer i en ring rundt Fredrikstad fra april 2018, senere ytterligere 15 bommer, de fleste i og rundt Sarpsborg. To av bommene kom i 2011, da Kråkerøyforbindelsen åpnet.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!