BYPAKKE: Bilistene skal dekke nær 80 prosent av bypakken i Nordhordland, som her i Modalen, gjennom bompenger. Foto: Terje T/Flickr

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Nordhordland

Dette er hovedpunktene i bypakken for Nordhordland pr august 2017:

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Hva skal bygges?

19 mindre veiutbyggingsprosjekter i kommunene Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Modalen og Bergen.

Pakken blir trolig behandlet i Stortinget i høst.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

1,5 milliarder kroner. Men prosjektene blir dyrere enn antatt. Enten må totalrammen økes, noen av prosjektene kuttes, bomtakstene må økes eller bompengeperioden må forlenges utover 15 år, som er det normale. 

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

1,17 milliarder kroner, som gir en bompengeandel på 78 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Trolig i 2018.

Hva blir takstene?

Bomtakstene blir trolig 19 kroner for takstgruppe 1 og 31 kroner for takstgruppe 2 (tyngre kjøretøy).

Hvor blir bommene?

Det legges opp til fem bomstasjoner på veiene E39, fylkesvei 57 og fylkesvei 565.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!