BYPAKKE: Totalbudsjettet for bypakken i Molde er på 2,5 milliarder kroner. Foto: Molde kommune

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Molde

Dette er hovedpunktene i bypakken for Molde pr august 2017:

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Hva skal bygges?

Nesten alle pengene, 90 prosent av bypakkepengene, skal brukes på prosjekter for kollektivtrafikken, gående og syklende.

Det største enkeltprosjektet er utbygging av E39 Bolsønes-Årø, hvor det skal bygges kollektiv- og sambruksfelt, samt mye gang- og sykkelvei.

Bare 10 prosent av pengene skal brukes på å bedre fremkommeligheten for biler. 

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

2,5 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Ca 1,6 milliarder kroner, som gir en andel på 64 prosent. 

Når starter bompengeinnkrevingen?

Muligens i 2022.

Hva blir takstene?

Ca 19 kroner, og ca 38 kroner for tyngre kjøretøy i takstgruppe 2. 

Hvor blir bommene?

Ni bomstasjoner i og rundt sentrum.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!