BYPAKKE: En kraftig forbedring av kollektivtilbudet står sentralt i Larviks bypakke. Foto: Jechstra/Flickr
BYPAKKE: En kraftig forbedring av kollektivtilbudet står sentralt i Larviks bypakke. Foto: Jechstra/Flickr

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Larvik

Dette er hovedpunktene i bypakken for Larvik pr august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Hva skal bygges?

I en utredning ledet av Statens vegvesen foreslås det en bypakke med tung satsing på kollektivtrafikken, gang- og sykkeltilbudet.

Mye av pengene skal også brukes på å løse trafikkproblemene gjennom sentrum, enten med en miljøgate eller en tunnel. Det skal også bygges ny bru over Lågen.

Man håper på byggestart i 2020-21.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

1,6-2,6 milliarder kroner – avhengig av om det bygges tunnel eller ikke.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Foreløpig bompengeandel er 100 prosent – altså ingen annen finansiering.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Samtidig med byggestart, forhåpentligvis i 2020-21.

Hva blir takstene?

22 kroner med kun enveis innkreving, og ikke differensierte takster for rushtid og motortype.

Hvor blir bommene?

Det planlegges seks bommer ved innfartsårene til sentrum, ved E18 og bruene over Lågen. Det kan bli ytterligere fire bommer i nordre del av sentrum.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!