IKKE PAKKE: I Haugesundsområdet øker bompengesatsene kraftig for å dekke bypakken fra 2008. Foto: Anders Fagerjord/Flickr

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Haugesund

Dette er hovedpunktene i bypakken for Haugalandet pr august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Bompengeinnkrevingen startet i 2008. Dette er ingen ny pakke, og den blir heller ikke utvidet med nye prosjekter.

Men det har vært store kostnadsoverskridelser, og nå blir bompengene trolig økt kraftig etter ønske fra lokalpolitikerne.

Alternativet hadde vært å droppe flere prosjekter.

Hva skal bygges?

Ca 70 små og større prosjekter. Ca halvparten er gjennomført, mens halvparten gjenstår.

Prosjektene består både av veiutbygging og tiltak for kollektivtrafikken og myke trafikanter i kommunene Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne, Sveio og Karmøy.

3,9 milliarder brukes på veier, mens 1,3 milliarder, 25 prosent, brukes på kollektivtrafikken og myke trafikanter. 

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

Det opprinnelige budsjettet var på 2,8 milliarder kroner (2008-kroner), men nå har kostnadene steget til 5,2 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Opprinnelig var bompengeandelen på 1,9 milliarder kroner (2008-kroner), 68 prosent. Planlagt takstøkning fører til at bompengeandelen stiger med mer enn det dobbelte, 2,3 milliarder kroner, til 4,2 milliarder kroner. Dette utgjør 81 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Innkrevingen startet i 2008. Den kraftige takstøkningen blir trolig satt i verk fra januar 2018, eventuelt i løpet av første kvartal. Dersom det skjer senere, må takstene økes enda mer. Takstøkningen ligger nå hos sentrale myndigheter for behandling.

Hva blir takstene?

Takstene øker fra 14 til 22 kroner, og fra 28 til 44 kroner for tyngre kjøretøy i takstgruppe 2. Det kan også bli enda dyrere. Det er nevnt summer på både 24 og 28 kroner for lette kjøretøy i takstgruppe 1.

I tillegg blir rabattsystemet lagt om, slik at det kun er mulig å få 20 prosent rabatt, mot 50 prosent nå.

Bompasseringer som nå koster syv kroner etter rabatt på 50 prosent, vil etter takstøkningen bli nesten tredoblet – til 18 kroner etter rabatt på 20 prosent.

Hvor blir bommene?

Syv bommer i og rundt Haugesund sentrum, samt seks bommer i nabokommunene, totalt 13 bommer. 

Se den samlede oversikten over bypakkene her!