BYPAKKE: 1,5 milliarder av bypakken i Skien og Porsgrunn (bildet) skal brukes til å bedre kollektivtilbudet. Foto: Kristian Vinkenes/Flickr
BYPAKKE: 1,5 milliarder av bypakken i Skien og Porsgrunn (bildet) skal brukes til å bedre kollektivtilbudet. Foto: Kristian Vinkenes/Flickr

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Grenland

Dette er hovedpunktene i bypakken for Grenlandsområdet pr. august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Hva skal bygges?

Drøyt én milliard kroner brukes på utbygging av rv 36 Skyggestein-Skjelbredstrand og fv 32 Lillelvkrysset. 1,5 milliarder kroner brukes på drift av kollektivtrafikken samt på mindre prosjekter.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

2,7 milliarder kroner. 

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

1,4 milliarder kroner, som gir en bompengeandel på 52 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Innkrevingen startet i fjor høst. Det planlegges for at bommene skal stå i 10 år, til 2026. I de fleste andre bompengeprosjekter er nedbetalingstiden planlagt til 15 år.

Hva blir takstene?

15 kroner utenfor rushtid, 21 kroner i rushtid (kl. 07-09 og 15-17). Dobbelt takst for tunge kjøretøy (takstgruppe 2). Innkreving i én retning. 

Hvor blir bommene?

Det er totalt 13 bommer i og rundt Porsgrunn og Skien. 

Se den samlede oversikten over bypakkene her!