BYPAKKE: Førde er i gang med et bypakke-prosjekt til 1,7 milliarder kroner. Foto: Arild Finne Nybø/Flickr

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Førde

Dette er hovedpunktene i bypakken for Førde pr august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Hva skal bygges?

20 små og litt større prosjekter, blant annet i Bergumkrysset på riksvei 5 og ny E39 på Hafstadflata. Det skal også brukes mye penger på tiltak for gående og syklende.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

1,7 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Én milliard kroner, som gir en bompengeandel på 60 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Innkrevingen startet i oktober 2016. Nedbetalingstiden er beregnet til 12 år, mot normalt 15 år i de fleste bompengeprosjekter.

Hva blir takstene?

26 kroner. Store kjøretøy, takstgruppe 2, betaler 47 kroner.

Bilistene betaler for bare maksimalt 30 passeringer i måneden. I de fleste andre bompengeanlegg må man betale for inntil 60-70 passeringer før man får fritak for øvrige passeringer.

Hvor blir bommene?

Det er fem bommer ved innfartsveiene til Førde sentrum.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!