PAKKE KOMMER: Drammen ble ikke prioritert i siste NTP. Foto: Peta Chow/Flickr

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Drammensregionen

Dette er hovedpunktene i bypakken for Drammensregionen pr. august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Planene skal opp til ny lokalpolitisk behandling våren 2018 fordi deler av pakken ikke ble prioritert i Nasjonal transportplan. Derfor kan det bli endringer i planene, blant annet for plasseringen av bompengene.

Hva skal bygges?

Halvparten av pengene, 6,5 milliarder kroner, skal brukes på bedre busstilbud. 3,5 milliarder kroner skal brukes på veier, blant annet på nytt tunnelløp i Strømsåstunnelen på E134, utbygging av riksvei 23 fra Linnes i Lier til E18, og bygging av Holmenbrua på riksvei 282.

Nærmere tre milliarder kroner skal brukes på tiltak for gående og syklende, pendlerparkering og på kollektivknutepunkt.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

I vedtaket fra 2016 er det lagt opp til en bypakke med et totalbudsjett på 12,8 milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Nesten alt, ca 11 milliarder kroner – som utgjør ca 85 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Trolig i løpet av 2020. 

Hva blir takstene?

Ikke klare. Men det legges opp til innkreving ved passering begge veier.

Hvor blir bommene?

27 bomstasjoner i Lier, Drammen og Eiker-kommunene. Mange av dem er tenkt plassert rundt europaveien ved Drammen.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!