UTBYGGING: Endelig vedtak gjenstår, men det kommer trolig en veipakke til tre milliarder i kommunene sør for Stavanger. Foto: Leif Harboe/Flickr

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Bryne-området

Dette er hovedpunktene i bypakken for Bryne-området pr august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Dette er en utbyggingspakke for Klepp, Time og Hå kommuner, som ligger sør for Stavanger/Sandnes-området. Pakkens formelle navn er Utbyggingspakke Jæren.

Hva skal bygges?

En veipakke med fokus på veibygging, blant annet firefeltsvei på fylkesvei 44 forbi Bryne, ny omkjørngsvei rundt Kvernaland og utbedring av Buevei til E39. Men det skal også bygges en rekke sykkel- og gangstier.

Men formelle vedtak gjenstår.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

En kalkyle fra 2016 lød på tre milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Uklart, men det blir trolig en høy bompengeandel.

Når starter bompengeinnkrevingen?

I løpet av årene 2020-2022.

Hva blir takstene?

Ikke klart.

Men det blir felles timesregel med bomringen på Nord-Jæren. Maksimalt passeringstak blir høyt sammenlignet med andre bomringer. Først etter 75 passeringer i måneden slipper man å betale.

Hvor blir bommene?

Det planlegges 11 bomstasjoner. Bommene kommer trolig i nærheten av veiene som bygges ut.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!