NYE VEIER: Bedre adkomstveier til Grimstad og Arendal (bildet) er høyt på prioriteringslista i bypakken. Foto: Peter Raaum

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Arendal og Grimstad

Dette er hovedpunktene i bypakken for Arendal og Grimstad pr august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Hva skal bygges?

Utbygging og forbedring av adkomstveiene til Grimstad og Arendal sentrum fra E18. Dessuten skal det brukes penger på kollektivtiltak, parkering for biler ved kollektivknutepunkt og tiltak for gående og syklende. Mål for anleggsstart er i 2020.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

Ikke klart. Men i størrelsesorden to-fire milliarder kroner pluss drift av utvidet kollektivtilbud.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Ikke klart, men trolig 80-90 prosent. Det er heller ikke klart om og hvor mye staten vil bidra med. Prosjektet er i en tidlig fase.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Samtidig med anleggsstart, forhåpentligvis i 2020. 

Hva blir takstene?

I gjennomsnitt trolig rundt 15-20 kroner. Men det planlegges differensierte takster for motor og drivstofftype, og i/utenfor rushtid – slik at dieselbiler må betale mer i rushtid, og elbiler mindre utenfor rushtid.

Innkreving kun i en kjøreretning. 

Hvor blir bommene?

Ikke klart, men planleggerne ønsker bomstasjoner også rundt kjøpesentrene, i tillegg til i sentrumsområdene. Det kan bli rundt 20 bommer.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!