BYPAKKE: 60 prosent av bypakken i Ålesund skal brukes til å bygge veier. Foto: Andrés Nieto Porras/Flickr

Sjekk detaljene i din by:

Slik blir bypakken for Ålesund

Dette er hovedpunktene i bypakken for Ålesund pr august 2017.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Dobler antall bomringer rundt norske byer

Hva skal bygges?

60 prosent av pengene skal brukes på veier og 40 prosent på kollektivtrafikken og tiltak for myke trafikanter. Det største enkeltprosjektet er utbygging av E136 Breivika-Lerstad, som alene koster 1,8 milliarder kroner. Den nye veien får fire felt og skal legges i tunnel.

Hva er det totale budsjettet for bypakken?

Tre milliarder kroner.

Hvor mye skal finansieres med bompenger?

Ca 2,4 milliarder kroner, som gir en andel på ca 80 prosent.

Når starter bompengeinnkrevingen?

Muligens i 2021.

Hva blir takstene?

Ca 20 kroner, og ca 40 kroner for tunge kjøretøy i takstgruppe 2. Rushtidsavgift skal vurderes.

Hvor blir bommene?

Det blir tre murer med bomstasjoner fra området ved Blindheimstunnelen og inn mot sentrum. Den midterste «muren» kommer ved Lerstad, og den siste muren kommer inne i sentrum.

Antallet bomstasjoner er ikke klart ennå.

Se den samlede oversikten over bypakkene her!