FJERNES? De rødgrønne vil ha utredet et system for veiprising som kan fjerne dagens bompenger. Foto: Espen Røst
FJERNES? De rødgrønne vil ha utredet et system for veiprising som kan fjerne dagens bompenger. Foto: Espen Røst

Ap og Sp vil utrede veiprising nå:

– Dagens bompengenivå tvinger oss til å tenke nytt

Opposisjonen vil dumpe dagens bompengesystem. – Bompengenivået er i enkelte områder nå så høyt at vi mener det må ses på andre og mer effektive måter å finansiere vei- og kollektivutbygging på i Norge, sier Eirik Sivertsen (Ap) til Motor.

Publisert Sist oppdatert

Med dagens avgiftsystem tar staten inn 80 øre for hver eneste kilometer vi kjører, i følge beregninger fra Transportøkonomisk Institutt.

Stadig flere av partiene på Stortinget ønsker nå å se på et system som differensierer avgiftene i større grad ut fra kjøretidspunkt, drivstofftype og regionale rammevilkår.

– Dagens avgiftssystem for bensin, bilavgifter og bompenger slår urimelig ut. Særlig når det kommer til bompenger er det et problem med store innkrevingskostnader. Nå har vi en ordning der en person som kjører 1 km risikerer å betale akkurat like mye som en som kjører 10 km, det er ikke rimelig, sier Geir Pollestad (Sp).

Han mener en utredning ikke er noe å vente med:

– La oss gå løs på dette med én gang. Det er ingen grunn til å vente med å utrede hvordan et veiprisingssystem kan fungere bedre enn dagens ordning, sier han til Motor.

Les også: Forsker sablet ned dagens bomsystem

Eirik Sivertsen, som er første nestleder i Transport- og kommunikasjonskomitéen, sier Arbeiderpartiet vil sette i gang en utredning hvis de vinner valget.

– På sikt ønsker vi å erstatte bompenger med veiprising, som i større grad tar hensyn til kjøremengde og utslipp av klimagasser. Det vil gi en mer rettferdig belastning.

– Men det er en forutsetning for å gjøre dette er at vi finner gode løsninger som ivaretar hensynet til personvernet, sier Eirik Sivertsen.

Også Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har vært positive til utredning, men særlig Høyre har flagget bekymring for personvernet.

– Vi er enig i at det er et viktig spørsmål, men jeg er helt sikker på at vi kan løse utfordringene som er knyttet til personvern, sier Geir Pollestad.

Les også: Sammenlikner lokale bypakker med eiendomsskatt

Fremskrittspartiet har avvist alt snakk om veiprising.

– Jeg hadde ikke trodd at Frp skulle være så vanskelig å med på dette, sier Pollestad.

– For Senterpartiet er det en forutsetning at en slik ordning ikke skal føre til en økning i avgiftene, men tvertimot innebære en reduksjon i avgiftsbelastningen. Blant annet må det være mulig å slippe unna den drøye milliarden vi nå bruker på å kreve inn pengene i dag.

– Den siste perioden har vi vedtatt bompengeprosjekter for 126 milliarder kroner i Stortinget. Da blir avgiftstrykket så stort at vi i det minste må sørge for å kreve inn disse pengene så effektivt som mulig, sier Pollestad.

– Det er viktig å få med bilorganisasjonene, lastebilorganisasjonene og ikke minst den enkelte bilist – for å vise at dette er bedre måte å gjøre dette på. Med et moderne system for veiprising vil vi kunne differensiere tydeligere enn vi gjør i dag, både når det gjelder tidspunkt på døgnet man kjører, hvor i landet man kjører, og hva slags type bil man kjører, sier Geir Pollestad.

Les også: Alle disse bypakkene er IKKE med i NTP