SVARET ER…: Finansminister Jan Tore Sanner (bildet) bekrefter på skriftlig spørsmål fra partikollega Vetle Wang Soleim (H) på Stortinget at bobilene slipper unna avgiftshopp. Foto: Vidar Ruud, NTB / scanpix
SVARET ER…: Finansminister Jan Tore Sanner (bildet) bekrefter på skriftlig spørsmål fra partikollega Vetle Wang Soleim (H) på Stortinget at bobilene slipper unna avgiftshopp. Foto: Vidar Ruud, NTB / scanpix

Gjør avgiftsomleggingen provenynøytral:

Denne beskjeden sparer bobilkjøperne for mange tusenlapper

Nå bekrefter finansminister Jan Tore Sanner at regjeringen vil gjøre avgiftsomleggingen av bobiler ikke skal øke statens inntekter fra disse avgiftene. Dermed slipper bobilkjøperne unna en avgiftsøkning på inntil 170.000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Skal WLTP-systemet legges til grunn for avgiftsberegning også av campingbiler? Ja, sier Finansdepartementet.

Her kan du lese bekreftelsen fra Jan Tore Sanner

Norges Caravanbransjeforbund har i beregninger anslått at overgangen fra NEDC til WLTP ville kunne gi avgiftsøkning på mellom 90.000 og 170.000 kroner for nye, ordinære bobiler.

Men – som med personbiler og lette varebiler – velger regjeringen at overgangen skal skje såkalt provenynøytralt, det vil si at statens avgiftsinntekter fra disse skal være på samme nivå som i dag.

Med innføringen av en ny testsyklus øker tallene for bilenes CO2-utslipp, men regjeringen utliknet dette i avgiftsberegningen for bilparken samlet da den la frem statsbudsjettet i oktober i fjor.

Annonseblokk (Motor.no_blokk_1)

Endelig bekreftelse

«Biler med lavere utslippsøkning enn gjennomsnittet vil få redusert avgift og motsatt for biler med høyere utslippsøkning enn gjennomsnittet. Fremgangsmåten vil belønne kjøretøy som med den mer realistiske WLTP-målesyklusen får relativt lav økning i målt utslipp. Slik vil omleggingen bidra til å forsterke den grønne omleggingen av engangsavgiften. Samlet anslås endringen å være provenynøytral, men for de enkelte bilmodeller vil overgangen kunne gi endret avgift», het det i den daværende flertallsregjeringens budsjettforslag.

Til tross for dette har myndighetene ikke villet bekrefte at det samme skal gjelde for bobilene – før nå.

«Også for campingbiler er det snakk om en provenynøytral omlegging, og det er ikke lagt opp til noen generell avgiftsøkning for campingbiler til neste år», bekrefter Finansdepartementet.

Ikke beroliget

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet har riktignok opplyst til Dagbladet at også campingbilene skal få provenynøytral omlegging, men at utfordringer med denne kategorien biler har gjort det nødvendig med særlige tilpasninger.

Dét har ikke vært nok til å berolige noen – verken caravanbransjeforbundet, hovedorganisasjonen Virke eller NAF.

Ja, heller ikke Høyres egne medlemmer av finanskomitéen på Stortinget har vært trygge. Representanten Vetle Wang Soleim (H) gjorde noe så uvanlig som å stille skriftlig spørsmål til fagstatsråden i samme parti:

«Blir avgiftsomleggingen fra NEDC til WLTP for campingbiler gjort provenynøytralt når regjeringen fremmer sitt forslag for Stortinget i statsbudsjettet for 2021?»

Svaret er altså ja.

Fornøyd bransje

Nyheten blir naturlig nok godt mottatt i bransjeorganisasjonene.

– Vi er fornøyde med at regjeringen gjennom finansministerens svar til Stortinget skaper trygghet for at det ikke vil bli en stor avgiftssmell for campingbiler fra neste år. Usikkerhet rundt fremtidig avgiftsfastsetting av campingbiler har vært krevende å forholde seg til for den norske fritids- og caravanbransjen, ettersom engangsavgiftens størrelse er av stor betydning for etterspørselen etter denne typen kjøretøy, sier Iman Winkelman, leder for Virke Servicehandel.

Virke er hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske fritids- og caravanbransjen.