STORE FORSKJELLER: Våre preferanser ved valg av drivstoffteknologi når vi kjøper ny bil er svært ulik fra fylke til fylke. Og noen av forskjellene er ikke så lette å forklare… Foto: Shutterstock
STORE FORSKJELLER: Våre preferanser ved valg av drivstoffteknologi når vi kjøper ny bil er svært ulik fra fylke til fylke. Og noen av forskjellene er ikke så lette å forklare… Foto: Shutterstock

Elbil i storby, bensin i Østfold og diesel i Finnmark:

Så forskjellig velger vi mellom el, bensin og diesel

Det ble solgt 89 459 nye personbiler fra januar til august. Men valg av drivstoffteknologi er svært ulikt i landets 19 fylker: Elbil står sterkt i Hordaland og Oslo, østfoldingene vil ha bensin, mens diesel dominerer i nord.

Publisert Sist oppdatert

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) registrerer hvert eneste bilsalg i Norge, og har en unik database for den som vil ha innblikk i den norske bilparken.

OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen konstarerer at vi har et nybilmarked i endring, et skifte drevet av både avgiftspolitikk, teknologiutvikling og miljødebatt.

– Vi vet fra tidligere at nybilkjøperne følger endringer i avgiftssystemet, og det gjelder særlig avgiften ved kjøp/registrering av ny bil.

– Engangsavgiften er for de fleste nye biler den største avgiften, og store reduksjoner eller tilsvarende økninger i engangsavgiften har stor betydning for hvordan nybilkjøperne velger mellom ulike alternative bilmodeller, sier han.

TALLKNUSER: – Flere og flere velger å privatlease sin nye bil for å slippe eventuelle fremtidige problemer med å selge en fossildreven bil om tre til fire år, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen. Foto: Peter Raaum
TALLKNUSER: – Flere og flere velger å privatlease sin nye bil for å slippe eventuelle fremtidige problemer med å selge en fossildreven bil om tre til fire år, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen. Foto: Peter Raaum

– Det har medført at elbiler som er uten avgift, har en stor markedsandel i Norge, p.t. 19 prosent. Og ladbare hybrider, som i stor grad kombinerer stor motor med lave avgifter, har også fått en høy markedsandel i løpet av kun et par år, legger han til.

Les også: Ny bil? Her er vår test av fire gode elbiler!

TRØNDERVALG: Sør-Trøndelag, som her ved E6 på Heimdal, er et av fylkene med relativt lav bensinandel. Foto: Knut Opeide
TRØNDERVALG: Sør-Trøndelag, som her ved E6 på Heimdal, er et av fylkene med relativt lav bensinandel. Foto: Knut Opeide

OFV har brutt ned nybilsalget fra januar og ut juli på fylkesnivå i de ulike drivstoffkategoriene.

Slik er topp 3-lista for bensin, diesel og elbil:

Bensin

1) Østfold 34,1 prosent 2) Rogaland 29,4 prosent 3) Hedmark 28,2 prosent

Diesel

1) Finnmark 45,8 prosent 2) Troms 41,4 prosent 3) Nord-Trøndelag 38,4 prosent

Elbil

1) Hordaland 28,6 prosent 2) Oslo 25,8 prosent 3) Akershus 21,1 prosent

For de fem største kategoriene – bensin, diesel, elbil, hybrid (bensin) og plug-in hybrid (bensin) – ser tallene slik ut på fylkesnivå (prosent av totalt bilsalg):

Fylke Bensin Diesel Elbiler Hybrid (bensin) Plug-in (bensin) Akershus 27,7 20,2 21,1 13,3 16,4 Aust-Agder 23,2 30,8 18,1 11,8 14,8 Buskerud 25,6 25,5 15,8 15,1 16,5 Finnmark 22,8 45,8 5,1 17,6 7,8 Hedmark 28,2 34,0 11,6 13,6 11,4 Hordaland 24,5 17,0 28,6 15,4 13,5 M/Romsdal 27,8 29,2 12,7 14,7 14,3 Nordland 24,5 36,0 13,8 14,3 10,2 N-Tr.lag 18,9 38,4 12,1 16,0 13,0 Oppland 26,6 33,7 12,0 12,9 13,4 Oslo 22,9 20,4 25,8 12,6 16,2 Rogaland 29,4 21,4 20,1 12,6 15,5 Sogn og Fj. 20,2 36,5 11,3 18,1 11,9 S-Tr.lag 20,3 31,1 17,3 12,6 16,9 Telemark 23,3 28,8 17,2 14,3 15,1 Troms 22,5 41,4 8,9 14,5 11,3 Vest-Agder 23,5 28,6 19,0 13,5 13,9 Vestfold 28,0 23,0 16,3 15,4 16,4 Østfold 34,1 24,7 12,2 13,0 15,0

Øyvind Solberg Thorsen mener også at medienes omtale av restriksjoner på bilbruk i de store byene påvirker nybilkjøperne.  

– Det gjør at dieselandelen har falt betydelig i de store byene, men også på landsbasis. Ytterligere diskusjoner om fremtidige restriksjoner og et mulig forbud (eller eventuelt kraftige avgiftsøkninger) for diesel og bensindrevne biler fra 2025, er også med på å vri nybilkjøperne vekk fra fossile biler og over på blandingsteknologi eller nullutslipp.

– En annen konsekvens er at flere og flere velger å privatlease sin nye bil for å slippe eventuelle fremtidige problemer med å selge en fossildreven bil om tre til fire år, sier han.

Les også: Forsker vil skrote bompengesystemet

Diesel-preferansen i nord er ganske naturlig, mener Solberg Thorsen.

– At diesel står sterkt i fylker hvor det ikke er luftproblemer og restriksjoner på bilbruk, er ikke overraskende. Moderne Euro 6 dieselbiler med rensesystem for NOx, har lave utslipp, men fortsatt svært gode egenskaper for den som kjører langt og mye.

– Forbruket til en moderne dieselbil er ofte lavere enn for en tilsvarende ladbar hybrid, spesielt på langturer. Og dieselmotoren har ofte kraftig dreiemoment, noe som betyr at den er sterk og trekker tunge lass med letthet. Det er egenskaper som mange nybilkjøpere (og bruktbilkjøpere) fortsatt verdsetter høyt. Det gjelder særlig i områder med lange avstander.

Les også: Se de unike bildene av norske veier før og nå

TRADISJON: Den vanlige nybilkjøper er godt over 50 år, og velger ofte etter historiske preferanser. Foto: Knut Opeide
TRADISJON: Den vanlige nybilkjøper er godt over 50 år, og velger ofte etter historiske preferanser. Foto: Knut Opeide

Men mange av de store variasjonene er vanskelige å forklare.

– Det kan skyldes tilfeldigheter. For eksempel hvilke bilforhandlere som har stor markedsandel i sitt område for den eller de merkene de representerer. Det kan også skyldes historiske preferanser fra nybilkjøpernes side.

– Det er verdt å huske at gjennomsnittsalderen for norske nybilkjøpere er godt over 50 år. Mange har kanskje god erfaring over lengre tid med en spesiell teknologi og et spesielt merke, og velger derfor dette om igjen. Det er forskjeller fra fylke til fylke i forhold til bilmerkenes markedsandeler, og det er ikke alle merkene som kan tilby biler med alle drivstoff teknologier, sier Solberg Thorsen.

– I enkelte fylker, særlig Oslo, Akershus og ikke minst Hordaland, er det høye bompengekostnader og mange bomsnitt. Det gjør at elbilen står særlig sterkt i disse områdene sammenlignet med andre deler av landet.

– I Finnmark er det mange som kjører langt, og der står dieselbilen høyere i kurs. Det er også usikkerhet blant bileiere om elbilens virkningsgrad i kaldt klima. Derfor finnes det få elbiler på Tynset, Røros og i Alta, for å nevne noen eksempler, avslutter Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Les også: Sjekk biltestene i Motor før du velger ny bil