VIL HEVE VRAKPANTEN: Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund (NBF).

Krever ryddesjau for norsk bilpark:

– Gamle biler må vrakes tidligere

Norge er blant landene som har den eldste bilparken i Europa. Og selv om «alle» kjøper seg ny elbil: Snittalderen fortsetter å øke. Lavere klimautslipp og visjonen om færre dødsulykker er uoppnåelig hvis ikke vi får de eldste bilene av veien, mener Norges Bilbransjeforbund.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Norges Bilbransjeforbund og NAF krever tiltak for å få opp utskiftningstakten av bilparken.

Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i NBF, mener myndighetene fører en politikk som er for ensidig innrettet mot nye biler. Gjennomsnittsalderen økte i i 2019 fra 10,5 til 10,7 år.

– Både nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken og klimamålene blir vanskeligere å nå. Alt handler ikke om de nye bilene, vi trenger også en politikk for de gamle. Får vi ikke de eldste bilene av veien vil vi verken få nedgangen i klimautslipp eller færre ulykker. Det trengs en ryddesjau, slår Nilsen fast.

Men han vant ikke gehør da regjeringens presenterte sitt reviderte nasjonalbudsjett tirsdag. Det inneholdt ingen ting om økning i vrakpanten eller andre insentiver som kan friste ytterligere til å kassere gamle biler.

Annonseblokk (Motor.no_blokk_1)

Ville redusert utslippene mer

Bare de siste 10 årene er gjennomsnittlige utslipp fra nye bensin- og dieselbiler redusert med over 35 prosent. Målt i årlig utslipp av CO2 gir dette svært store reduksjoner hvis bilparken fornyes. 

Uansett hvor mange kilometer man kjører per år, bør disse kjøres med en nyest mulig bil.

– Den teknologiske utviklingen innenfor miljø og trafikksikkerhet har vært enorm for personbilene. For hvert år som går reduseres utslipp av miljøfiendtlige gasser fra bilene betydelig og for hvert år som går reduseres risikoen for å bli skadd eller drept. Nyere biler er bedre enn gamle biler – på alle måter, sier Nilsen.

VANSKELIGERE Å NÅ KLIMAMÅLENE: Norges bilbransjeforbund peker på at en aldrende bilpark er dårlig nytt for både miljøet og trafikksikkerheten. Sammen med NAF krever de tiltak for å stanse utviklingen. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB / scanpix

Farlige biler på veien

Statens vegvesen har beregnet at risikoen for å bli hardt skadd eller drept i trafikken er over 40 prosent lavere i en 2015-modell i forhold til i en 2005-modell. En foryngelse av personbilparken vil kunne spare mange fra konsekvenser av trafikkulykker.

Nå går det i stedet motsatt vei: Personbilparken blir eldre og mindre trafikksikker.

Men hva slags virkemidler må på plass?

Det svenske Trafikverket, tilsvarende Staten vegvesen, har foreslått at alle biler eldre enn 20 år vrakes – og anslår at 30 liv reddes hvert år i Sverige gjennom dette tiltaket.

En ny og målrettet kasseringsordning for gamle biler må på plass, har NBF foreslått sammen med NAF og Bilimportørenes Landsforening (BIL) foreslått.

SVENSKE TILSTANDER? Kommunikasjonssjef Egil Steinsland i NBF.

Vil starte med å øke vrakpanten

– Som et første steg ønsker vi en generell økning i vrakpanten, opp 5000 kroner, sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland i NBF til Motor.

– Deretter bør man innføre en vrakpremie, der de eldste bilene (for eksempel 15-18 år gamle) får en ekstra vrakpremie, noe som vil gi et stort insentiv for å vrake de eldste bilene. Vi ser også på innretningen av omregistreringsavgiften, målet er å innrette avgiften slik at det frister folk til å kjøpe en så ny bil som mulig, forteller Steinsland.

– Det er viktig å poengtere at vi ikke ønsker entusiastbilene til livs. Velholdte sikre eldre biler som gir motorglede og er en hobby må selvsagt fortsatt få lov til å rulle på veiene, avslutter kommunikasjonssjefen i NBF.