HVEM HAR EN STØDIG BLOKK? Både Arbeiderpartiet, her med miljøpolitisk talsperson Andreas Halse, eller Høyre med byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (t.h.), må trolig bygge koalisjoner med partiet som er mot bompenger. Foto: Tomm W. Christiansen

Betyr blått eller rødt noen forskjell for Oslo-trafikken?

– De store veiprosjektene kommer til å kreve bompenger

Arbeiderpartiet og Høyre slåss om byrådsmakt i Oslo med allianser som i ulik grad sier nei til bompenger. Men begge storpartiene vil bygge fremtidens veinett rundt hovedstaden med økte bompenger. Hvordan henger dét sammen?

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Oslopakke 3, Norges suverent største samferdselsprosjekt med en  ramme på 137 milliarder, er en rullerende plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.

Vi utfordret Eirik Lae Solberg, Høyres byrådsleder-kandidat, og Andreas Halse, Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson i Oslo, om hvordan alliansene støtter deres hovedprioriteringer.

Begge er klare på at det ikke er aktuelt å øke bompengene i neste periode, men de skal heller ikke reduseres.

Høyre må trolig lene seg på Folkeaksjonen Nei til mer bompenger for å velte dagens byråd, mens Ap kan trenge støtte fra Rødt. Både FNB og Rødt er erklærte motstandere av å bompengefinansiere store deler av Oslopakke 3.

– Hans allianse er den skjøreste, sier Andreas Halse – og peker over bordet.

– Nei, det er den ikke! kontrer Lae Solberg.

Les også: Frykter at bomkonflikten flytter seg til byene

Snakker med alle

– Så seint som i sommer siden stemte Rødt for handlingsprogrammet i Oslopakke 3. Rødt er godt i gang med å snu i synet på bompenger, sier Halse. I en henvendelse til Rødt får Motor opplyst at de er mot bompenger til vei, men ikke nødvendigvis til kollektivsatsing.

Det overbeviser ikke Lae Solberg:

– Alt dette viser bare hvor lite Arbeiderpartiet er villig til å lytte til vanlige folk. Jonas Gahr Støre avviste bompengepausen vi foreslo i Oslo og Bergen. Vi er enige om at vi trenger bompenger framover, men det går an å ha to tanker i hodet på samme tid og anerkjenne at dette blir en stor belastning for mange mennesker. Det er Arbeiderpartiet uinteressert i.

– Jeg er villig til å snakke med alle som vil bytte ut dagens byråd. Men samtidig har vi gitt klar beskjed om at vi er avhengig av bompenger for å fullføre de store infrastrukturinvesteringene vi står overfor i Oslo, sier Lae Solberg.

Les også: – Bompengekuttene blir knapt merkbare, sier forsker

MÅ FINNE NOE BEDRE: Begge støtter nullvekst-målet. Og begge vil ha nye motorveier på E6 og E18.

Vil kreve mer

– Det høres nesten ut som disse planene krever mer bompenger?

– Jeg vil ikke foreslå å øke bompengene i neste periode, men erkjenner at store prosjekter som E18 og E6 kommer til å kreve bompenger i fremtiden, sier han.

Arbeiderpartiet mener FNB står for det stikk motsatte av det som har preget samferdselsutbyggingen i Oslo de siste årene

– Bompengelista står for alt som er dårlig for byen, og retningsvalget er slående: Hvem er man villig til å samarbeide med? 

– Men en ambisjon om 20 prosents trafikkreduksjon har som konsekvens at man får mindre bominntekter. Hvordan skal du løse den målkonflikten?

– Ved å reforhandle Oslopakke 3 etterhvert som man ser hvordan det utvikler seg. Ta prosjekter ut, endre prioriteringer eller periodiseringen. Å endre på når prosjektene kommer er jo det vi vanligvis har gjort i Oslo og Akershus, sier Halse.

Han hevder tiden er moden for en større diskusjon om hovedprioriteringene, men Høyre mener det er like viktig å trimme kostnadene på det som allerede er vedtatt.

– Det monner å se på kostnadene til stasjonene på Fornebu-banen, trikketunnel i Ekebergåsen, flytting av trikketraséen på Frogner og T-banebroen mellom Ensjø og Hellerud. Det kan gjøres på billigere måter. Og det vil gi betydelige bidrag, kanskje tilstrekkelig, til å finansiere Oslos kommunes andel av de store og viktige prosjektene på E6 Oslo Øst. Arbeiderpartiet vil ikke prøve en gang, men sier bare at andre ting er viktigere, sier Lae Solberg.

– Nå har du nevnt fire konkrete prosjekter som er gode eksempler på at det ikke er noen realitet i at du sier at man vil prioritere, svarer Halse.

– Alt dette er feil! Vi snakker om 30-årsperspektiv, ikke fire år, det er en tilsnikelse og tilsløring av realitetene, kontrer Eirik Lae Solberg.

Les også: Denne modellen er suveren i Motors store ladetest

KATTEPINE: Arbeiderpartiet vil ha ny debatt om hovedprioriteringene. Men Høyre mener Ap ikke en gang vil prøve å trimme kostnadene på viktige prosjekter.

Enige om nullvekst

Begge storpartiene er enige om målsettingen om nullvekst i trafikken.

– Hvis dere skal bygge innfarts- og gjennomfartsveier til 50 milliarder og ikke skal ha høyere trafikk, må dere ha kollektivløsningene på plass først?

– Du er avhengig av å regulere det med penger. Det er realiteten. Grunnene til at dette har gått bra siden 2006 er en massiv satsing på kollektiv, men også en økning i prisen på å kjøre bil. Det er en klar sammenheng. Den enorme kollektivtrafikkveksten hadde ikke kommet uten at man også økte avgiftene på bilene, hevder Andreas Halse.

– Det er ikke planlagt kapasitetsvekst inn til Oslo på E18, bare at E16 som kommer inn ved Sandvika legges ved siden av E18 – og at man dermed ikke får køene som i dag – før den forsvinner opp igjen på Ring 3. Den konkrete utformingen av E6 Oslo Øst gjenstår å se, det aller viktigste er at vi får trafikken under bakken og vekk fra de potensielle boligområdene. Arbeiderpartiet kan gjerne være bekymret for trafikkutviklingen, men de som bor i området vil oppleve at trafikken rett og slett blir borte, sier Eirik Lae Solberg.

Les også: Her er alle Motors biltester

Muligheter i tunneler

– Men nullvekstmålet gjelder vel uansett om trafikken er over eller under bakken?

– For oss er det ikke noe poeng at trafikken øker, sier han.

– Er det et poeng at den ikke øker?

– Personbiltrafikken, ja.

– Hvis du bygger en bedre vei: Er det noen annen måte å regulere trafikken på enn bompenger?

– Nei, sannsynligvis ikke. Men vi må bruke muligheten til å bygge tunneler og lokk i områder av Oslo som i dag ikke kan brukes. Som lokket over Furuset: Det er uvisst hva det vil koste nøyaktig, men det er mulig å gjøre omprioriteringer innenfor dagens Oslopakke 3 og sikre dette området en slik utvikling – uten å kutte veldig mye i andre prosjekter. Å investere i tunneler kan gi fantastiske muligheter for omstilling og byutvikling, sier Lae Solberg.

Arbeiderpartiet gir bare lunken støtte til det argumentet:

– Dette er bare halve problemstillingen. For E6 Oslo Øst er det en forutsetning at ikke prosjektet fører til økt trafikk. Veldig mange av de store trafikkprosjektene på 1980- og 90-tallet bidro til økning. Vi må finne bedre måter nå.

Les også: «Uaktuelt for MDG å kutte bompenger i Oslo»

TAKK FOR NÅ: …men strengt tatt er de enige om hovedpunktene.

«Forståelse for bompenger»

– Sett i lys av bompengeprotestene: Hvordan venter dere at regningen for korridorene tas imot?

– E6 Oslo Øst skal være et gradvis strekningsfinanisert prosjekt, hvor byggingen er ferdig når du begynner å ta inn bompenger. Jeg tror flere har forståelse for bompenger når de ser at de faktisk får en vei, sier Lae Solberg.

– Betyr det at Høyre vil øke bompengene for å finansiere E6? spør Halse.

– Vi er da skjønt enige om at E6 Oslo Øst må bompengefinansieres!

– Men vil du da øke bompengene for å få det til? prøver Halse igjen.

 – Ikke i neste bystyreperiode, dette er jo først i slutten av NTP-perioden (mellom 2028-2036, red.anm.). Dere har sagt at dere er så kritiske til bompengene på E18, men er for nesten alt på E18. For tunnelene og lokkene. For sykkelveien. For bussveien. For at Bærum skal kunne løse sine transportale problemer. Da er du ved 80 prosent av kostnadene. Det er en bløff å si at dere er mot E18 og bompenger der. Dere bare later som de er mot. Det er ikke noen overraskelse at E18 skal finansieres med bompenger, det er vi for alle sammen.