KAN BLI BORTE: Bomstasjonene kan forsvinne med innføring av veiprising. Nå vil stortingsflertallet ha utredet et system for å beregne avgiftene utfra hvor man kjører, når på døgnet man kjører og hva slags bil man kjører. Foto: Peter Raaum
KAN BLI BORTE: Bomstasjonene kan forsvinne med innføring av veiprising. Nå vil stortingsflertallet ha utredet et system for å beregne avgiftene utfra hvor man kjører, når på døgnet man kjører og hva slags bil man kjører. Foto: Peter Raaum

Med Frp ute vil ny regjering ha ny vurdering:

Vil ha full fart på utredning av veiprising

Med Frp ute av Samferdselsdepartementet ivrer de tidligere regjeringspartnerne for å utrede veiprising.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Veiprising betyr at man erstatter bilrelaterte avgifter, for eksempel bompenger, med en kilometerbasert avgift. Avgiftene kan da beregnes ut fra hvor man kjører, når på døgnet man kjører og hva slags bil man kjører.

Fremskrittspartiet bandt sine regjeringspartnere til masta og hindret et flertall for å utrede veiprising på Stortinget.

Nå som Jon Georg Dale har ryddet kontoret og går av som samferdselsminister, er alt klart for å få fart i saken igjen. Det bekrefter både Høyre, KrF og Venstre – samt Arbeiderpartiet.

– Høyre er positiv til veiprising og vil ta det opp med samferdselsministeren når en ny regjering er på plass. Vi mener det er interessant å få vurdert hvordan ny teknologi kan brukes for å erstatte dagens bompengesystemer og hvordan vi skal innrette et fremtidig bærekraftig avgiftssystem for bil, skriver Høyres transportpolitisk talsmann Helge Orten i en tekstmelding til NTB.

Bompengeopprøret i fjor har trolig gjort politikerne mer utålmodige etter å finne andre måter å få bilistene til å betale for bruken av veiene på og regulere trafikken i byene.

Frp sa på sin side nei til ikke bare bompenger, men også veiprising. Nei til veiprising var også et av partiets krav da det ble forhandlet fram en ny bompengeavtale like før valget.

– Stort flertall

Men etter seks år med hånden på rattet i samferdselspolitikken har Frp nå gitt fra seg styringen. Dermed kan partiet ikke lenger hindre stortingsflertallet i å vedta en utredning.

– Det er et stort flertall for å utrede dette alternativet. KrF vil bidra aktivt til at denne utredningen kan bli gjennomført så raskt som mulig for personbiler og avvikle dagens urettferdige bompengeinnkreving, skriver KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan i en melding til NTB.

VIL UTREDE: Hans Fredrik Grøvan, Kristelig Folkeparti.
VIL UTREDE: Hans Fredrik Grøvan, Kristelig Folkeparti.

Venstres transportpolitiske talsperson Jon Gunnes mener også den nye samferdselsministeren raskt må få saken på sitt bord. Han påpeker at det alt er satt i gang en utredning av veiprising for tunge kjøretøy.

– Det bør også bli full fart i å se på brukerbetaling for personbil, sier han til NTB.

Les også: TØI om veiprising – vil ha 20 ganger høyere avgift i by-rush enn på land

Personvern ikke et problem

Personvern har vært et ankepunkt for et system som følger med på hvor folk kjører til enhver tid, men Gunnes påpeker at Datatilsynet har sagt dette kan løses.

– Venstre kommer ikke til å gå på akkord med personvernet, understreker han.

Han mener også at veiprising først og fremst bør innføres i byene, og at det kan løses ved hjelp av chiper og sensorer, eller å bruke det nye 5G-nettet.

– Vi trenger ikke satellittmåling overalt, sier han.

Systemet kan også brukes til å regulere trafikken, for eksempel ved å gjøre det dyrere å kjøre i rushtiden, bekrefter han.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli opplyser at de vil fremme forslag om utredning igjen.

Seniorrådgiver Thor Egil Braadland i NAF sier Frps motstand mot en utredning har vært uforståelig for dem. 

For NAF er formålet med veiprising å fjerne noen av de urettferdige kjøpsavgiftene og bompengene og gjøre det billigere med bil i distriktene. Nå som er Frp er ute, vil vi endelig få en etterlengtet utredning på bordet. Så får vi se hva utredningen bringer før vi konkluderer endelig på om dette er noe NAF ønsker å gå videre med, sier Braadland.

Les også: «Alle ser at dagens bompengesystem ikke er bærekraftig»

Frp vil fortsette motstanden

Morten Stordalen, som sitter i transportkomiteen for Frp, vil ikke legge ballen død. Veiprising er bare et annet navn for bompenger, mener han og lover kamp mot å «installere taksameter i folks biler».

VIL KJEMPE MOT: Morten Stordalen, Fremskrittspartiet. Foto: Mimsy Møller
VIL KJEMPE MOT: Morten Stordalen, Fremskrittspartiet. Foto: Mimsy Møller

– Dette viser jo bare at det trengs et enda sterkere Frp fremover. Da må flere stemme på Frp ved neste valg for å gi oss styrke for å demme opp for slike tanker, skriver han.

Det har ikke lykkes NTB å få kommentar fra avtroppende samferdselsminister Dale. Hvem som blir hans etterfølger er ennå ikke avklart.

(©NTB)