FORSKER: Rune Elvik ved Transportøkonomisk Institutt. Foto: Trygg Trafikk // Morten Brakestad
FORSKER: Rune Elvik ved Transportøkonomisk Institutt. Foto: Trygg Trafikk // Morten Brakestad

Veien til nullvisjonen om trafikkdød:

Sikrere biler viktigst for færre ulykker

Ingen land har bedre trafikksikkerhet enn Norge, men likevel ligger visjonen om null trafikkdrepte fast. Hvordan skal vi komme dit? Ingen ting har større effekt enn sikrere biler, fastslår landets ledende forskere på feltet.

Publisert Sist oppdatert

106 mennesker mistet livet i trafikken i 2017, det laveste tallet siden 1946. I fjor var tallet 108.

Ulykkestallene for årets tre første måneder skaper en viss optimisme for at antall dødsofre på veiene kan komme under 100 i 2019.

Og selv uten nye tiltak er det ventet at tallene vil fortsette å falle.

Men hvor langt ned kommer vi med kraft bak tiltakene som virker – og hvilke virker best?

Forsker Rune Elvik og forskningsleder Alena Høye ved Transportøkonomisk Institutt har beregnet effekten ved maksimal bruk av 33 ulike trafikksikkerhetstiltak.

Les også: UP vil ha strengere straff for mobilbruk

Bedre teknologi på nyere biler

Ingen tiltak har, i følge deres analyse, bedre effekt enn kombinasjonen av å ta i bruk mest mulig av den nye sikkerhetsteknologien (som intelligent fartstilpasning, alkolås og bilbeltelås) og samtidig gjøre en komplett fornyelse av bilparken.

Som et annet hovedalternativ anslår de å gjøre maksimalt ut av dagens tiltak (bedre veinett, kjøretøytiltak og kontroller).

– Kanskje kan disse tiltakene ta oss ned mot 50 drepte årlig i 2030. De største muligheten nå for å få ned tallene ligger på bedre biler, sa Rune Elvik under Trygg Trafikks Trafikksikkerhetskonferanse i Oslo denne uka.

Les også: Lite søvn firedobler ulykkesrisikoen

Insentiver

Norge har en eldre bilpark enn mange land det er nærliggende å sammenlikne med. Gjennomsnittsbilen er 10,5 år gammel, og utskiftingstakten er ikke spesielt høy.

Elvik er ikke i tvil om at offentlige insentiver kan påvirke denne utviklingen kraftig.

– Det mest nærliggende ville da være å bruke bilavgiftene. Elbilandelen i Norge er et resultatet av at disse bilene favoriseres økonomisk. Det går så det suser. Man kan gjøre det samme på sikkerhet, sier Rune Elvik.

Han understreker:

– Hvis vi tar nullvisjonen alvorlig, må vi huske at det krever stadig større anstrengelser å redusere antallet omkomne. De siste 50 blir de vanskeligste, sier han.