BREMSER AUTOMATISK: De nye Volvo'ene bremser automatisk for elg og andre store dyr på veien. Foto: Volvocars
BREMSER AUTOMATISK: De nye Volvo'ene bremser automatisk for elg og andre store dyr på veien. Foto: Volvocars

Kraftig økning i antall viltulykker:

På disse tidspunktene er kollisjonsfaren størst

Høsten er høysesong for kollisjoner med vilt. Og aller størst er faren når vi haster til jobben om morgenen.

Publisert Sist oppdatert

Tall Motor har hentet fra Hjorteviltregisteret viser at antallet viltkollisjoner øker drastisk, og nesten dobles fra vår- og sommermånedene til høst- og vintermånedene.

I september og oktober stiger antallet kollisjoner på veiene dramatisk. Da er dyrene mer i bevegelse på grunn av brunsttiden og jegerne som forstyrrer dem.

De 10 siste årene har det skjedd ca. 9000 viltpåkjørsler i hver av høst- og vintermånedene oktober, november, desember og januar.

I februar og mars – når dagene blir lengre – synker antallet påkjørsler igjen, før det får et lite hopp i overgangen mellom vår og sommer når elgkua støter bort ettårskalvene og de kommer ut på veien. 

Les også: Kraftig økning i antall viltkollisjoner 

NATT, MORGEN, KVELD: Det er mange viltkollisjoner i morgentimene og på kvelden. Men nattestid er det også mange påkjørsler med tanke på at trafikken da er lav. Oversikten viser viltkollisjoner time for time gjennom døgnet de siste 10 år, fra 2007-2016
NATT, MORGEN, KVELD: Det er mange viltkollisjoner i morgentimene og på kvelden. Men nattestid er det også mange påkjørsler med tanke på at trafikken da er lav. Oversikten viser viltkollisjoner time for time gjennom døgnet de siste 10 år, fra 2007-2016

Landets fallviltgrupper loggfører også når på døgnet vi kolliderer med elg, hjort og rådyr.

Den skumleste tiden på døgnet er i grålysningen når vi haster til jobben om morgenen. Spesielt i timen mellom syv og åtte.

De siste 10 årene har det vært ca. 5000 viltkollisjoner i denne timen.

Utover dagen faller antallet påkjørsler kraftig, før det tar seg nesten like kraftig opp igjen på sen ettermiddag og kveld. 

– Senk farten

NAF oppfordrer bilistene til å ta statistikken på alvor:

– Siden viltet er mer på vandring i skumringstimene om morgen og ettermiddag, og er mer aktiv om natten enn dagen, er dette tidspunkter på døgnet du som sjåfør må være mest oppmerksom, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal.

Trygg Trafikk har klare råd til bilistene for å minske fa ren for viltpåkjørsler.

– Senk farten der hvor det er viltfare og spesielt ved krysningssteder for vilt, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

HØST OG VINTER: Viltkollisjonene øker dramatisk om høsten. Oversikten viser viltkollisjoner måned for måned de siste 10 år, fra 2007-2016.
HØST OG VINTER: Viltkollisjonene øker dramatisk om høsten. Oversikten viser viltkollisjoner måned for måned de siste 10 år, fra 2007-2016.

Men Trygg Trafikk unnskylder også bilistene. De mener det er for mange skilt som advarer mot vilt langs veiene.

– Vi erfarer at noen skilt ikke blir tatt ned, selv om det ikke lenger er fare for vilt i og langs veien på mange strekninger. Når advarslene ikke er reelle, mister bilistene oppmerksomheten, sier Johansen i Trygg Trafikk.

Han bruker seg selv som et illustrerende eksempel.

– Jeg bor i Trondheim, og når jeg kjører til Oslo føler jeg at det er elgskilt nesten hele veien. Men det er jo ikke like stor fare hele veien, og ingen bilister greier å være ekstra oppmerksom på vilt i over 50 mil.

Les også: Nå nødbremser Volvo’en automatisk for elg

Skummelt om natta

Selv om antallet påkjørsler er størst om morgenen, er faren for et ublidt møte med vilt kanskje størst om natta – trafikkmengden tatt i betraktning.

I de stille timene midt på natta, i to-tre-fire-tida, er det flere viltkollisjoner enn midt på dagen – når trafikken er mye større.

Fallviltgruppene ser også at faren er ekstra stor i kalde perioder og etter snøfall.

PS! Av totalt 79 000 viltkollisjoner siste 10 år er det ikke registrert klokkeslett for 16300 av dem. Statistikken omfatter derfor ca. 66 000 påkjørsler hvor klokkeslett er registrert av fallviltgruppene i kommunene.