HULL I ASFALTEN: Slik ser det ut mange steder i Norge, og det blir ikke bedre i år heller, ifølge asfaltbransjen. Foto: Geir Røed
HULL I ASFALTEN: Slik ser det ut mange steder i Norge, og det blir ikke bedre i år heller, ifølge asfaltbransjen. Foto: Geir Røed

Kraftig nedgang i asfalteringen:

Sjekk hvor lite som asfalteres i år

På fire år er pengebruken på asfaltering av eksisterende riksveier halvert. I 2016 ble veidekkene asfaltert for 1,3 milliarder kroner. I 2020 ligger det an til å bli asfaltert for 650 millioner kroner. Også på fylkesveiene er det kraftig nedgang.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Kraftig kutt i asfaltlegging.

Er du oppgitt over hull og dårlig vedlikehold på veiene?

Asfaltbransjen er ikke enig med regjeringen, som stadig skryter av at vedlikeholdsetterslepet på veiene reduseres.

– Vi har kapasitet til å asfaltere mye mer enn det som ser ut til å bli resultatet for i år, sier Arne Aakre, avdelingsleder for vei og jernbane i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Dramatisk nedgang

Tall han har sendt Motor, viser en dramatisk nedgang de siste årene i asfalteringen av eksisterende veier.

Fra 2012 til 2016 var det en kraftig økning i asfalteringen av veidekkene på de eksisterende riksveiene. I 2012 ble det asfaltert for 700 millioner kroner, i 2016 for 1,3 milliarder.

Så startet en enda kraftigere nedtur.

I 2019 ble det asfaltert for 960 millioner kroner, og i år ligger det ifølge statsbudsjettet an til 650 millioner kroner med asfalt på eksisterende veier – en halvering fra toppåret.

Også på fylkesveiene er det en kraftig nedgang på ca. 25 prosent fra 2019 til 2020 for alle landets fylker unntatt Troms og Finnmark, som EBA ikke har innhentet tall fra.

Aakre melder at asfaltbransjen over hele landet har god kapasitet til å asfaltere – dersom de får oppdrag. I stedet risikerer bransjen at flere asfaltfabrikker ikke startes opp i år.

– Det er krise i bransjen, sier Aakre.

Regjeringen har gitt Statens vegvesen tilleggsbevilgninger i forbindelse med korona-pandemien. Men bare 100 millioner kroner av totalt 700 millioner i ekstrabevilgninger så langt går til asfaltering. Det utgjør drøyt én prosent av totalvolumet i Norge gjennom et år.

– Nå håper vi det kommer mer penger til asfaltering i den neste krisepakken, sier Arne Aakre i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Han påpeker at man nå også får mye mer asfalt for pengene dersom man asfalterer.

– Fallet i oljeprisen gjør at asfaltprisen ved månedsskiftet var redusert med ca. 12 prosent.

Les også: Sjokoladepapirtest i ny tunnel

Vurderer mer asfalt

Mens EBA mener forfallet både på riks- og fylkesveiene vil øke i 2020, er samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) av en annen oppfatning.

– Jeg vil vise til at med budsjettet for 2020 har satsningen på vei økt med over 80 prosent siden regjeringen tiltrådte i 2013. Med denne regjeringen ble vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet redusert for første gang på flere tiår i 2015, og denne reduksjonen fortsetter også i 2020, skriver Hareide i et svar til stortingspolitiker Kirsti Leirtrø (Ap), som har stilt ham spørsmål om asfaltleggingen kan økes.

I svaret lover Hareide at ytterligere økt asfaltering skal vurderes i en kommende krisepakke som regjeringen planlegger å legge frem senere i sommer.