SKAL PRØVES: Menneskerettsdomstolen i Strasbourg skal behandle en sak om en nordmann som ble fradømt førerkort selv om han ikke hadde begått en trafikkforseelse.
SKAL PRØVES: Menneskerettsdomstolen i Strasbourg skal behandle en sak om en nordmann som ble fradømt førerkort selv om han ikke hadde begått en trafikkforseelse.

Førerkortbeslag opp for menneskerettsdomstolen:

Er førerkort en menneskerett?

Kan politiet beslaglegge et førerkort uten at det er knyttet til en trafikkforseelse? Ja, mener norsk rett. Nei, mener mannen som ble dømt. Nå skal saken opp for menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver nettstedet rett24.no.

Hålogaland lagmannsrett avsa i desember 2016 en dom der en mann fikk førerkortet inndratt etter vegtrafikkloven § 34 (5) – uten at han samtidig hadde begått noen trafikkforseelse.

Mannen ble stanset i bilen av politiet etter at han kom ut av en bolig som var kjent for hasjomsetning. Han hadde fem gram hasj på seg, men var ikke påvirket.

Les også: Har du riktig førerkort for elbil?

«Ikke edruelig»

Lagmannsretten la til grunn at mannen brukte hasj én til tre ganger i måneden, og mente dette var tilstrekkelig til å klassifisere ham som ikke «edruelig», skriver rett24.no.

I lovteksten heter det:

«Dersom innehaveren av føreretten ikke er edruelig eller hans vandel for øvrig er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan politimesteren eller den han gir myndighet, tilbakekalle retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en bestemt tid eller inntil videre, hvis hensynet til trafikksikkerheten eller allmenne hensyn ellers krever det.»

Dommeren skriver at «(mannens) hasjbruk er i det nedre sjikt av de tilfeller som medfører tap av føreretten.»

Les også: Bytter ut lappen med appen

Ingen trafikkfare

Men nå vil mannen ha prøvet for menneskerettsdomstolen om dommen krenker hans rett til privatliv.

– Dette blir en veldig spennende sak, der norske domstoler kommer til ulikt resultat ofte, og der staten tidligere har føyset om at førerkort ikke er menneskerett. Det synes i alle fall ikke EMD uten videre å være enige med staten i, og da er spørsmålet om inngrepet er nødvendig i et demokratisk samfunn og forholdsmessig mot noen som aldri har utgjort noen trafikkfare, sier mannens advokat, John Chr. Elden til rett24.no.

Menneskerettsdomstolens avgjørelse i saken kommer tidligst i 2020.