FRYKTER SOMMERTRAFIKKEN: Dødstallene i trafikken for første halvår er lave, men over en tredjedel av dødsulykkene i løpet av året skjer i sommermånedene juni, juli og august, minner Guro Ranes i Statens vegvesen om. Foto: Knut Opeide
FRYKTER SOMMERTRAFIKKEN: Dødstallene i trafikken for første halvår er lave, men over en tredjedel av dødsulykkene i løpet av året skjer i sommermånedene juni, juli og august, minner Guro Ranes i Statens vegvesen om. Foto: Knut Opeide

Norsk trafikksikkerhet er best i verden:

Ingen steder dør det færre i trafikken

For fjerde år på rad er Norge det landet hvor det er lavest risiko for å omkomme i trafikken – både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

Publisert Sist oppdatert

De foreløpige og uoffisielle tallene fra Statens vegvesen viser at 50 mennesker omkom i trafikken i første halvår. Det er fem flere enn i samme periode i fjor.

Så langt har Rogaland og Sogn og Fjordane ikke hatt en eneste dødsulykke. Og ingen barn under 15 år omkom i årets første halvår.

– Risikoen for å bli innblandet i en ulykke på norske veier er lavest i verden, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

I 2018 mistet 108 mennesker livet på norske veier. Dermed er Norge det eneste landet som er nede i 20 omkomne pr. millioner innbyggere.

Gjennomsnittet i EU er 49 omkomne, mens Bulgaria er helt oppe i 96.

Guro Ranes frykter likevel flere trafikkulykker i sommer. Over en tredjedel av dødsulykkene i trafikken skjer normalt i sommermånedene juni, juli og august.

– Kombinasjonen av økt fart og mye trafikk på veiene gir større risiko for alvorlige ulykker om sommeren. Mange kjører ofte lengre distanser og kanskje på veier der de ikke er så godt kjent, sier Ranes.

Les også: Bilferie i Europa i sommer? Her er risikoen for ulykker størst

Flest menn dør

Av de 50 som har omkommet i trafikken hittil i år, er det 39 menn og 11 kvinner. 70 prosent av alle dødsulykkene skjer i møteulykker og utforkjøringer. 

Motorsyklister er spesielt utsatt. I juni var halvparten – fem av ti – omkomne MC-førere. Så langt i år har 10 omkommet på motorsykkel. Det er dobbelt så mange sammenlignet med samme periode i fjor. 

I tillegg omkom 26 i personbil, seks forgjengere, tre syklister og to i varebil.

Flest dødsulykker har det vært i Akershus i år. Der har sju har mistet livet i trafikken. I Nordland og Møre og Romsdal har seks omkommet, mens i Hordaland, Hedmark og Østfold har fire mistet livet.

Les også: Nullvisjon om trafikkdød – sikrere biler viktigst

Bredt tiltaksspekter

Stortinget har satt som mål at det innen 2030 skal være maks 350 drepte eller hardt skadde i trafikken i løpet av et år. I 2018 var tallet 673.

– Dette målet skal nås gjennom et bredt spekter av tiltak, blant annet gjennom sikrere veier, ved å jobbe mot utsatte trafikantgrupper som barn og eldre, bedre kontroll med tanke på rus og fart, i tillegg til bedre kontroll med tunge kjøretøy på veien, sier Guro Ranes til Motor og understreker:

– Én drept eller skadd i trafikken er én for mange.

Les også: 271 bruer har skader som må følges opp