VÅTT OG MØRKT: Det blir tidligere mørkt, og den våte veibanen suger til seg lys. Første bud er å sørge for rene ruter og gode lykter. Foto: Chmyphotography/Unsplash
VÅTT OG MØRKT: Det blir tidligere mørkt, og den våte veibanen suger til seg lys. Første bud er å sørge for rene ruter og gode lykter. Foto: Chmyphotography/Unsplash

Slik håndterer du mørke veier:

Tre av ti trafikkulykker skjer i mørket

Omkring 30 prosent av alle bilulykker skjer i tussmørket eller når det er helt mørkt, viser tall fra Statens vegvesen. Mørket kombinert med våt asfalt gir dårlige kontraster, og fotgjengere blir mindre synlige.

Publisert Sist oppdatert

– Alle ser dårligere i mørket, fordi mindre lys når netthinnen og stimulerer de lysfølsomme cellene. Evnen til å se farger reduseres sterkt fordi de cellene som oppfatter farge ikke får nok informasjon, forklarer Jon Klokk Slettedal, overlege ved Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus.

De fleste merker dessuten at de ser dårligere i mørket jo eldre de blir. Det kan ikke kompenseres med briller, for det er øyets evne til å fange opp lyset som blir dårligere.

Uansett hvor sprek du er og om du ser sylskarpt om dagen, vil evnen til å se i mørket reduseres med alderen.

– En 50-åring ser bare halvparten av det en 20-åring ser i mørket. Det betyr at det sønnen min ser på 100 meter, klarer jeg maksimalt å se på 50 meter. Faren min ser det ikke før på 25 meter. Sånn påvirker aldersforskjellen, sier Morten Fransrud, fagsjef for NAF trafikktrening.

Les også: Tunge kjøretøy er involvert i hver tredje dødsulykke  i Norge 

BILLIG LIVSFORSIKRING: Bare fem prosent av gående som blir påkjørt og skadet i trafikken bruker refleks, ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI). Foto: Shutterstock

Karin Lund er fagsjef i optikerkjeden Brilleland. Hun forklarer at det er øyets evne til å omstille seg hvis man blir blendet av lys fra motgående biler som blir dårligere med årene.

Det samme gjelder når man kjører i vekslende lysforhold som inn og ut av en tunnel. Kontrastfølsomheten blir også dårligere med alderen, og det kan blir vanskeligere å se for eksempel i regnvær. 

Briller kompenserer

Men heller ikke unge ser like godt i mørket som i dagslys, og bare noe av synstapet kan kompenseres med riktige briller.

– Det viktigste du kan gjøre, er å avpasse farten etter sikten, sier Morten Fransrud, fagsjef for NAF trafikktrening.

– Hvis du ikke bruker briller til vanlig, er det ikke sikkert du må bruke briller i mørket heller. Men dersom du ser skarpere med briller, bør du alltid bruke dem når du kjører bil, påpeker Karin Lund.

En privatsjåfør som ikke kjører spesielt mye, kan nøye seg med den brillen de bruker til vanlig. Langtransportsjåfører og andre som kjører mye bil, kan derimot ha stor fordel av å få tilpasset briller som er optimalisert for bilkjøring.

– Polariserte briller minsker refleksene fra våte veier, og forskjellige typer filter bedrer kontrastene. Velger du en progressiv brille, finnes det spesialglass hvor man kan optimalisere størrelsen på feltene slik at de er tilpasset bilkjøring, forklarer Lund.

Uansett er det viktig å sjekke synet jevnlig, uavhengig om du bruker briller eller ikke.

Les også: Lite søvn like farlig som fyllekjøring

Usynlig selv om det er gatelys

Det er kontraster som gjør ting synlig. Mørk asfalt, tåke og regnvær visker ut kontrastene slik at man ikke oppfatter detaljer. Heller ikke når det kommer lys imot.

– Selv i en lyssatt gate, vil det være umulig å se en fotgjenger som kommer gående mellom bilene for å krysse gata. Lyset fra møtende biler skaper en mørkevegg som gjør at du ikke ser bak lyskilden, forklarer Morten Fransrud.

– Det gjør det ekstra farlig når det er kø og saktegående trafikk. Da skapes disse mørkeveggene. I tillegg er det da gående kan finne på å gå mellom bilene. Når farten er større og avstanden mellom bilene øker, har du bedre oversikt.

Hans viktigste råd er å tilpasse farten etter forholdene. Da er det ikke bare snakk om føre, men også om mørke.

– Folk er ikke flinke nok til å avpasse farten. Enten det er dagslys eller mørke fortsetter bilistene i 100 kilometer i timen på motorveien. Men i mørket har du ikke mer enn 50 meters sikt. Kommer det et rådyr over veien, har du ikke sjanse til å se det. 

Tidligere har vært det en grense hvor mye ekstra fjernlys man kunne montere på bilen. Fra 1. oktober er denne grensen fjernet. Fjernlysene gir god sikt. Utfordringen er når man må dimme ned til nærlys.

Da vil kontrasten mellom ekstra fjernlys gjøre at man ser dårligere med vanlig nærlys, samtidig vil de fleste fortsette i samme hastighet.

Les også: De laveste ulykkestallene noen sinne

Slik håndterer du mørket

Morten Fransrud peker på flere faktorer som vil øke trafikksikkerheten i mørket.

  • Sørg for ren frontrute uten striper som gir reflekser, i tillegg til gode og ikke slitte og skitne frontlykter.
  • LED-lys avgir mindre varme enn tradisjonelle lykter, og det kan være en utfordring fordi snø og slaps ikke smelter, men kan legge seg på lyktene og fryse til. Problemet er størst ved nullføre, og man må huske på å rengjøre lyktene av og til når føret og forholdene tilsier det.
  • Er dere flere i bilen, anbefaler Fransrud at den som har best syn kjører. La ungdommen kjøre når dere skal til hytta i mørket. Hvis ungdommen ikke har lappen, kan hun øvelseskjøre. Fordelen er at ungdommen får viktig kjøretrening, og den sjåføren med best nattsyn får kjøre bil.
  • Unngå å røyke i bilen. Røyk i kupeen reduserer sikten, og når du tenner en sigarett trekkes blikket mot flammen, og det tar tid før du får tilbake det optimale nattsynet igjen.
  • Bruk blikket så du ikke mister nattsynet. De store, opplyste skjermene i nye biler forstyrrer nattesikten. Se ut i mørket, ikke se på lysene fra møtende biler.

– Det enkleste er likevel å tilpasse farten. Du trenger ikke å unngå å kjøre i mørket, så lenge du tilpasser farten etter sikten, understreker Morten Fransrud.

Refleksen virker!

Bilførerne ser dårligere i mørket, men du som går langs veien kan gjøre deg mer synlig. Bare én av fire bruker refleks, selv om refleks reduserer faren for å bli påkjørt med 85 prosent.

En bilfører som kjører med nærlys og i 30 kilometer i timen vil normalt oppfatte en gående uten refleks på 30 meters avstand.

Bruker den gående refleks, øker avstanden til 150 meter. Hvis man omgjør dette i tid, vil en bilist som kjører i 50 kilometer i timen se en gående uten refleks to sekunder før bilen er på høyde med fotgjengeren. Med refleks vil føreren se den gående på 10 sekunders avstand.

Refleksvest gir aller best synlig. Se etter CE-merke på vesten så du er sikker på at den oppfyller kravene. Refleksbrikker og -bånd har også god effekt.

Kast gamle reflekser, de blir slitt og virker dårligere etter hvert. Plasseringen på kroppen er også viktig.

I bytrafikken hvor bilene kun bruker nærlys, vil det å plassere refleksbåndet lavt, for eksempel på leggene, gi bedre synlighet enn på armene.

Ha refleks på begge sider av kroppen. Det er særlig viktig når man krysser gaten, og gå alltid mot kjøreretningen.