LAVEVST SIDEN 1947: I fjor hadde Norge det laveste antall trafikkdrepte i Europa målt etter antall innbyggere. I år kan tallet komme under 100 og bli det laveste siden 1947. Foto: Rune Korsvoll

Kan bli laveste antall ofre siden 1947:

Norge har færrest trafikkdrepte i Europa

Norge er, sammen med Sveits, det landet i Europa som har færrest drepte i trafikken målt mot folketall. I fjor hadde Norge 26 drepte per en million innbyggere. Dersom tendensen fra første halvår i år holder seg ut 2017, vil tallet bli 19 – det suverent beste i Europa.

Publisert Sist oppdatert

Det er EUs trafikksikkerhetsorgan ETSC (European Transport Safety Counsil) som i en ny rapport har sett på antall trafikkdrepte i europeiske land.

Flest drepte har land i Øst-Europa, med Bulgaria som det minst trygge landet å kjøre bil i.

Her omkom 708 av de 7,2 millioner innbyggerne i trafikken i 2016. Det betyr 99 trafikkdrepte per million innbyggere.

Romania er ikke mye bedre. Der er det tilsvarende tallet 97.

Les også: Vi har testet veikroer Norge rundt, se alle testene her!

Totalt mistet 25.671 mennesker livet på veiene i Europa i 2016.

Dette er bare en liten nedgang fra året før, og langt unna målet EU har om en halvering av antall drepte mellom 2010 og 2020.

Nesten 40 prosent av de drepte omkom mens de var på jobb i en aller annen sammenheng.

Les også: Farlig sideterreng, fart og rus dreper

Sverige er det landet som kommer nærmest Norge når det gjelder antall drepte.

Sverige har lenge hatt en visjon om null trafikkdrepte, men i 2016 hadde landet 27 drepte per en million innbyggere.

Danmark og Finland er langt unna norsk og svensk standard når det gjelder trafikksikkerhet. I Finland har 46 drepte og Danmark 37 per en million innbyggere.

Les også: For hver tredje trafikkdrepte er et tung kjørtøy involvert

Norge er best i Europa, selv om 2016 ikke var et spesielt godt år på norske veier hva trafikkdrepte angår.

Så langt i 2017 har 57 personer omkommet i trafikken. Dersom denne tendensen holder seg, kan vi for første gang siden 1947 komme under 100 trafikkdrepte på norske veier.

Det betyr at vi er ned mot 19-20 drepte per million innbyggere og tar en solid lederplass i Europa.

Les også: Vinneren i denne testen scorer bra på sikkerhet!