FIRE SEKUNDER – TO PERSONER: I løpet av sjåførens manøver til venstre, dukker det opp to fotgjengere i blindsonen. Det hele skjer i løpet av drøye fire sekunder. Foto: TØI
FIRE SEKUNDER – TO PERSONER: I løpet av sjåførens manøver til venstre, dukker det opp to fotgjengere i blindsonen. Det hele skjer i løpet av drøye fire sekunder. Foto: TØI

Vindusstolpene gjør bilene mindre oversiktlige:

Her dukker det plutselig opp en fotgjenger…!

Forskere fra Transportøkonomisk institutt har gjort et forsøk som dokumenterer det mange har opplevd: Brede vindusstolper ødelegger sikten i viktige trafikksituasjoner.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: «A-stolpen» er den første vindusstolpen på bilen – altså den som strekker seg fra panseret og opp til taket.

Fridulv Sagberg og Aslak Fyhri er forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI), og funnet de har gjort er omtalt i TØI-tidskriftet Samferdsel. Det praktiske forsøket du her ser bilder fra, har de gjort i et kryss i Oslo. Bilen venter på grønt lys og skal svinge til venstre i krysset.

Sjåføren har briller med kamera. 

To fotgjengere er usynlige for føreren bak vindusstolpen, inntil de dukker opp i sidevinduet mens de er midt i gangfeltet og bilen er i ferd med å svinge. Det sier seg selv at dette er situasjoner som kan ende i alvorlige ulykker.

Økt kollisjonssikkerhet er grunnen til at moderne biler har bredere A-stolper enn tidligere. Stolpene må være kraftige nok til å motvirke at taket og bilens frontparti trykkes inn i kupeen ved en kollisjon.

Øker kollisjonsfaren?

Men forskerne stiller et svært relevant spørsmål: Går den passive sikkerheten på bekostning av den aktive – altså at sannsynligheten for visse type kollisjoner øker?

Enkelt forklart - den aktive sikkerheten handler om bilens evne til å unngå ulykker. Som i dette tilfellet, at den er oversiktlig.

Like viktig er teknologien som hjelper sjåføren til å unngå feil, eller retter opp feil som allerede er gjort. Eksempelvis antiskrens, filskiftevarsel og kollisjonsvarsler.

En bils passive sikkerhet får du forhåpentligvis aldri merke noe til, men her dreier det seg om beskyttelsen bilen gir deg når ulykken allerede har skjedd.

Det som gjør sikthindringen bak vindusstolpene særlig farlig, er at blindsonen flytter seg mens man kjører eller svinger. Under bestemte kombinasjoner av veiutforming og hastigheter på de ulike trafikantene, er det mulig for en trafikant å være sammenhengende skjult i blindsonen i flere sekunder.

Forskerne refererer til ulike ulykkesgranskere som lenge vært opptatt av at den reduserte sikten bak A-stolpene kan ha medvirket til ulykker.

Det engelske transportforskningsinstituttet TRL publiserte i 2006 en rapport på oppdrag fra Department for Transport, hvor de gjennomgikk et antall bilulykker hvor denne formen for sikthindring kunne ha medvirket.

De rekonstruerte ulykkene ved hjelp av et simuleringsprogram som viste siktforholdene for føreren fram mot ulykkestidspunktet. De konkluderte med at motparten kunne ha vært skjult bak A-stolpen i flere av ulykkene.

Stor utfordring

I Norge gjennomgikk TØI rapportene fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper for alle dødsulykker i perioden 2005–2015 for å analysere ulykker hvor uoppmerksomhet hos bilfører hadde medvirket.

I fire dødsulykker med personbil ble det vurdert som mulig eller sannsynlig at sikt til andre trafikanter hadde vært hindret av A-stolpe og/eller speil.

I tillegg var det fem ulykker med tunge kjøretøy hvor tilsvarende sikthindring ble vurdert som medvirkende faktor.

Forskerne påpeker at det er en stor utfordring å forene kravet til optimal kollisjonssikkerhet med god sikt for føreren. Men mange jobber med problemstillingen.

Volvo har forsøkt å utvikle delvis gjennomsiktige vindusstolper med et gittermønster. Det forskes også på nye typer materialer som gjør det mulig å konstruere smalere stolper uten at det går på bekostning av styrken.

Kan reduseres

De mener videre at antall fotgjengerulykker kan reduseres gjennom endret utforming av kryss, blant annet at gangfeltene plasseres et stykke fra krysset, slik at føreren vil ha sikt til hele gangfeltet gjennom frontruta.

Ulempen med dette er at det vil øke gangavstanden - og dermed tidsbruken - for fotgjengerne.

Det mener det er grunn til å tro at ulykker som dette etter hvert vil kunne forebygges med avanserte førerstøttesystemer som registrerer trafikanter også i blindsonen - og stopper bilen.

Men inntil videre er oppfordringen til bilførerne meget klar: Sjekk blindsonen din.