NORGES STØRSTE: Her svis det av to milliarder kroner i 2018. Utbyggingen av E6 gjennom Hedmark er Norges største veiprosjekt i 2018. Foto: Geir Olsen
NORGES STØRSTE: Her svis det av to milliarder kroner i 2018. Utbyggingen av E6 gjennom Hedmark er Norges største veiprosjekt i 2018. Foto: Geir Olsen

Disse veiene bygges i 2018:

Her er Norges største veiprosjekt akkurat nå

AS Norge svir av milliarder på nye veier. Det er utbygging i høyt tempo, og noen steder blir veien ferdig før planen. Dette er de 12 største veiprosjektene som bygges i 2018.

Publisert Sist oppdatert

På E6 sør og nord for Hamar startet i høst en hektisk byggeaktivitet. Allerede om tre år, til jul i 2020, skal 43 kilometer med firefeltsvei stå ferdig mellom Kolomoen og Mjøsbrua i Hedmark.

Dermed blir det for mange sammenhengende firefeltsvei nesten helt frem til hyttedøra.

Les også: Disse veiene åpnber i 2018

– E6-utbyggingen blir Norges største veiprosjekt i 2018 med en omsetning på to milliarder, forteller prosjektdirektør Øyvind Moshagen i det statseide selskapet Nye Veier til Motor.

500 anleggsarbeidere vil utpå vårparten være i sving på veiprosjektet, som skal bli ferdig ett år før tiden. Opprinnelig var ferdigstillelsesdato satt til 2021. Men Moshagen og Nye veier lover 2020.

Les også: E6 ved Mjøsa får ikke veilys

Starter i januar

E6-utbyggingen langs Mjøsa er ikke det eneste gigantprosjektet som bygges. På Vestlandet er byggingen av undersjøiske tunneler mellom Ryfylke og Stavanger-regionen godt i gang. Og i januar går første salve av på det gigantiske prosjektet E39 Rogfast.

– Da begynner vi å bygge den første tunnelen, fra ferjeleiet ved Arsvågen og mot Kvitsøy, forteller kommunikasjonsrådgiver Øyvind Ellingsen i Statens Vegvesen.

Rogfast har store dimensjoner. Vegvesenet skal bygge det som blir verdens lengste undersjøiske tunnel, fra Laupland i Bokn til Harestad i Randaberg. Tunnelen blir 27 kilometer lang, i tillegg til tunnelen til Kvitsøy, som de nå starter med. 

Les også: Den egentlige bompengeregningen

De 12 største

Motor har tidligere skrevet om hvilke veiprosjekter som åpner i 2018. Tilfeldighetene fører til at det er svært få – bare tre. Men politikerne bevilger masse penger til veibygging, og det blir tett med veiåpninger i årene fremover.

Her er oversikten over de 12 største veiprosjektene som vil være under bygging i 2018, og som vil ferdigstilles de kommende årene. Alle de 12 prosjektene er bompengefinansiert.

E39 Rogfast

Bygging av verdens lengste undersjøiske tunnel fra Harestad i Randaberg til Laupland i Bokn kommune. Tunnelen blir 27 kilometer lang. I tillegg skal det bygges en tunnel fra hovedtunnelen til øykommunen Kvitsøy.

Oppstart i januar 2018. Planlagt åpning i 2025. Kostnad 17 milliarder kroner. 

Rv 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen i Stavanger

To prosjekter som er slått sammen til ett stort fellesprosjekt.

Ryfast: Bygging av fastlandsforbindelse mellom Ryfylke, Hundvåg og Stavanger med undersjøiske tunneler. Byggingen startet i 2012, antatt åpning senhøsten 2019. Kostnad syv milliarder kroner.

Eiganestunnelen: Bygging av 3,7 kilometer lang tunnel under deler av Stavanger sentrum.

Byggingen startet i 2012, antatt åpning i 2019. Kostnad 3,2 milliarder kroner.

E16 over Sollihøgda

Bygging av 18 kilometer ny motorvei fra Sandvika til Skaret i Hole kommune. Delstrekningen Wøyen-Bjørum sto ferdig i 2009. Nå bygges Sadvika-Wøyen. Den siste delstrekningen, Bjørum-Skaret, skal stå ferdig i 2023. Totalkostnad estimert til 10 milliarder kroner. 

E6 gjennom Hedmark

43 kilometer ny motorvei fra Kolomoen i Stange til Mjøsbrua ved Moelv i Ringsaker. Byggestart høsten 2017. Første delstrekning åpner i 2019, hele veien skal være ferdig i desember 2020. Kostnad beregnet til syv milliarder korner. To milliarder brukes i 2018.

E39 mellom Os og Bergen

Bygging av 16 kilometer ny firefeltsvei på E39 sør for Bergen.

Byggingen startet i 2015, forventet åpning i 2022. Kostnad: 6,5 milliarder kroner.

E6 Helgeland

Utbygging av totalt 150 kilometer på strekningen mellom fylkesgrensen til Trøndelag og Saltfjellet.  Byggingen startet i 2014, beregnet ferdig i 2021. Kostnad 6,5 milliarder kroner.

E39 Kristiansand vest-Mandal øst

Bygging av 23 kilometer ny motorvei. Byggearbeidene starter høsten 2018, og skal være ferdig våren 2022. Estimert kostnad er 5,9 milliarder kroner.

Innen 2027, om ni år, skal hele E18 mellom Kristiansand og Stavanger være ferdigbygd, med totalkostnad på 50 milliarder kroner. 

E18 Tvedestrand – Arendal

Utbygging av 23 kilometer motorvei. Byggingen startet i februar 2017. Åpning i 2019. Kostnad 5,5 milliarder kroner.

Rv 3 og rv 25 Løten-Elverum i Hedmark

Utbygging av 27 kilometer motorvei fra Løten og til fem kilometer nord for Elverum. Byggingen er delvis i gang, men starter for alvor forsommeren 2018. Planlagt ferdigstillelse høsten 2020. Totalkostnad 5,2 milliarder kroner.

E18 gjennom Telemark (Rugtvedt-Dørdal)

Bygging av 17 kilometer ny firefelts motorvei. Anleggsstart i 2017. Planlagt ferdigstillelse i desember 2019. Kostnad beregnet til 4,5 milliarder kroner.

E134 gjennom Kongsberg

Utbygging av 13 kilometer ny motorvei under og gjennom Kongsberg. Utbyggingen startet i 2015, og planlagt åpning er høsten 2019.  Kostnad 4,2 milliarder kroner.

Les også: Alt om bypakkene – Norge rundt