Se videoene med NAF-eksperten:

Så enkelt kjører du perfekt i rundkjøringen

Lite skaper mer frustrasjon blant oss trafikanter enn hvordan de andre kjører i rundkjøring. Her er den enkle regelen som gjør det lettere for alle.

Publisert Sist oppdatert

Det finnes ingen særskilte regler for hvordan du skal kjøre i rundkjøringer, men hvis du følger den enkleste og (kanskje) viktigste paragrafen i Vegtrafikkloven vil du eliminere de fleste problemene:

Lovens paragraf 3, første ledd, lyder slik:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Det betyr på alminnelig norsk at alle som ferdes i trafikken plikter å opptre på en slik måte at det ikke kan oppstå skade og at trafikken flyter best mulig.

Det legger noen ganske enkle føringer for hvordan du skal kjøre oppføre deg i rundkjøringer. Vi ba Morten Fransrud, fagsjef i NAF Trafikktrening, vise oss i praksis:

Hvis du skal svinge til venstre i rundkjøringen:

Hvis du skal svinge til høyre:

Og hvis du skal rett fram:

– Husk forøvrig at skilt overstyrer regler. For eksempel er det slik at vikepliktskiltet overstyrer høyreregelen. Der reglene skaper rom for tvil, er det viktig å huske vegtrafikklovens paragraf 3. Vis hensyn, hjelp hverandre og skap flyt! oppfordrer Morten Fransrud i NAF.