ADVARER: Statsråd Ketil Solvik-Olsen vurderer kraftige tiltak for å få bukt med mobilbruk bak rattet. Foto: Espen Røst
ADVARER: Statsråd Ketil Solvik-Olsen vurderer kraftige tiltak for å få bukt med mobilbruk bak rattet. Foto: Espen Røst

Solvik-Olsen vurderer prikker for mobilbruk:

«Noe av det verste man kan gjøre bak rattet»

I England mister ferske førere lappen hvis de blir tatt for å bruke mobiltelefon mens de kjører. Nå vurderer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen å innlemme slike overtredelser i prikkbelastningsordningen også i Norge.

Publisert Sist oppdatert

– Å skrive en tekstmelding, oppdatere Facebook-statusen eller sjekke nettavisen bak rattet er noe av det verste man kan gjøre. Tallene fra forskningen viser betydelig økt risiko, faktisk fra 22 til hele 164 ganger høyere ved slik mobilbruk enn ved vanlig aktsom kjøring, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til motor.no

– Statens vegvesen har anslått at uoppmerksomhet hos fører var en medvirkende årsak til 25 prosent av alle dødsulykkene mellom 2005 og 2015. Dette er uakseptabelt høye tall, sier han.

FORSVARLIG MOBILBRUK: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Espen Røst
FORSVARLIG MOBILBRUK: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Espen Røst

Solvik-Olsen har sett at andre europeiske land nå setter i verk kraftige tiltak for å få bukt med mobilbruken bak rattet og følger nøye med på hvilken virkning blant annet de nye reglene i England vil ha.

Der får du nå seks prikker og over 2.000 kroner i bot dersom du blir tatt for mobilbruk bak rattet.

Dette er akkurat nok til at ferske førere mister lappen.

Les også: Foreslår «flymodus-knapp» for biler

«Bare» 20.000 tatt for mobilbruk

– Bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring er forbudt i Norge. Likevel er det få som respekterer forbudet. I fjor ble det tatt i underkant av 20.000 bilførere for dette, noe som trolig bare er toppen av isfjellet. Hvor store mørketallene er vet vi ikke. 

– Regjeringen vil gjøre sitt for å øke respekten for forbudet. Fra 1. januar i år økte boten for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring fra 1300 til 1650 kroner. I tillegg vurderer Samferdselsdepartementet nå å innlemme slik overtredelser i prikkbelastningsordningen. Ordningen med prikker har vist seg som et effektivt virkemiddel for atferdsendring, spesielt overfor ferske sjåfører, sier Solvik-Olsen.

– I denne vurderingen følger vi nøye med på utviklingen etter innskjerpelsene i England.

Les også: Dette er de nye trafikk-bøtene

– Det er ikke mangel på hverken kunnskap om forbudet eller tilbud på håndfrie løsninger som gjør at folk velger å bryte forbudet. Det er åpenbart enten uvitenhet om risikoen de utsetter seg selv og andre for, eller rett og slett likegyldighet. En likegyldighet som kan ta liv.

– Det er nødvendig med en holdningsendring.

– I tillegg til reaksjoner fra myndighetene er det derfor nødvendig med en generell holdningsendring hos trafikantene. Som samfunn har vi nulltoleranse for kjøring i ruspåvirket tilstand, slik bør det også være med kjøring i distrahert tilstand.

– Statens vegvesen vurderer derfor å ha nettopp distraksjon bak rattet som sitt neste fokusområde, sier samferdselsministeren, som slutter med følgende oppfordring:

– En stor andel av dødsulykkene på norske veger skyldes faktorer knyttet til bilføreren. Vi har alle et ansvar for å være oppmerksomme, konsentrere oss om kjøreoppgavene, og unngå å sette oss selv og våre medtrafikanter i fare. La mobilen ligge! Det er så uendelig mye viktigere at både du og andre kommer trygt hjem.