GRATULERER: Et varmt håndtrykk mellom statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp, til høyre) og Abid Raja (V) under framleggelsen av NTP – der Raja kunne glede seg over en transportplan som gjør det lettere å rømme fra svigermor. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Nasjonal Transportplan 2018-29

«Fartsblind» statsråd lover historisk veiutbygging

1 064 000 000 000 kroner. Det er summen regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil bruke på å utvikle det norske transportnettet fra 2018 til 2029. – Det er nesten så en blir fartsblind, sier han om beløpet.

Publisert Sist oppdatert

667 av de 1064 milliarder kroner er knyttet til vei. Ifølge Solvik-Olsen skal 131 av disse milliardene hentes inn gjennom bompenger, og han hevdet at bompengenivået ligger uendret fra inneværende periode.

–  Veksten kommer ene og alene ved økte bevilgninger i statsbudsjettet, sier han.

Les også: Dette er Nasjonal Transportplan

Noen hovedpunkter om vei i NTP 2018-29:

  • E18, Vestkorridoren med strekningen Lysaker-Slependen, skal fullfinansieres.

  • E39 Rogfast får byggestart i første seksårsperiode.

  • E39 Hordfast (Ådland-Svegatjørn) får byggestart i andre seksårsperiode.

  • E39 Møreaksen (Ålesund-Molde) får byggestart i siste seksårsperiode.

  • På E16 er det fellesprosjekter på vei og bane både på strekningen Skaret-Hønefoss (første seksårsperiode) og på Stanghelle-Arna (siste seksårsperiode).

Du kan lese hele NTP-meldingen her (detaljene i investeringsprogrammet starter på side 258)

For veibyggingen på nasjonalt nivå er landet delt inn i åtte ulike korridorer, og NTP-meldingen gjennomgår kostnadsberegningene ved tilsammen 125 små og store veistrekninger. Flere av de sentrale bypakkene er ikke tatt med.

Hvordan det norske transportbildet faktisk ser ut ved slutten av denne NTP-perioden, kan faktisk være et ganske åpent spørsmål, vedgår Ketil Solvik-Olsen.

– Så når du snakker om bompengenivået 10 år fram i tid, så er det i beste fall en kvalifisert gjetning?

– Ja, som veldig mye annet. Men det er en faglig kvalifisert gjetning – og ikke synsing, sier Solvik-Olsen til Motor.

Les mer om NTP her

– De av bypakkene som har vedtatt bompenger, de ligger inne i NTP. Men f.eks. Tromsø har ikke vedtatt noe, de har drivstoffavgiften sin.

– Men ser du for deg en utbygging i for eksempel Tromsø uten bompenger?

– Det må lokalpolitikerne bestemme, men holdningen deres er at bompenger er hyggelig. De fleste synes bompenger er en veldig enkel utvei. Det er stort sett bare oss (i Frp, red. anm.) som jobber annerledes.

På spørsmål om det reelle bompengetallet da blir vesentlig høyere, når lokalpolitikerne har sagt sitt, henviser samferdselsministeren til fagfolk i sitt embedsverk for å få kunne svare nærmere på detaljene i de enkelte prosjektene.

Men han understreker:

– Til syvende og sist: Det er innbyggerne som betaler for veiene vi bygger i dette landet. Det er ingen ting av dette som bygges på dugnad.

– Nå handler dette om viljen til å investere over statsbudsjettet. Tidligere har man i stedet for å prioritere mer penger over statsbudsjettet, bare satt i gang et prosjekt og økt bompengenivået tilsvarende. Og da reagerer Frp’eren i meg: For, herre mann, bruk nå de 50-60 milliardene som dere tar inn i bilavgifter først, før dere begynner å skattlegge oss på toppen. Hvis ikke er det bare en billig, enkel utvei.

Den retorikken gjorde øyensynlig ikke inntrykk på forhandlingspartnerne i Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

– De har ikke velgere som bryr seg om det. Og i hvert fall ikke tillitsvalgte. Og da er greia: Jeg kunne meldt meg ut, og da hadde vi fått en NTP som hadde mindre penger til vei, et høyere bompengenivå, og mer kortsiktig stykkevis-og-delt bygging av veier, sier Solvik-Olsen til Motor.

– Men vi vinner så mye på dette, og summa summarum får dermed bilistene mer inn enn de betaler. Da er dette et ganske greit opplegg. Min utfordring er å komme gjennom støymuren som skapes når pressen bare skriver om bompenger isolert sett.

Les også: Vil bruke NTP-milliard på teknologi

Representanter for de andre borgerlige partiene fortapte seg ikke i bompenge-detaljer i går. Det handlet om viktigere ting.

– Enten du skal reise til svigermor eller du skal rømme fra svigermor, så trenger du transport, sa Abid Q. Raja (V) – og antydet at NTP vil gi løsning på begge utfordringene.

Eirik Sivertsen (Ap), nestleder i Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget, var ikke like rørt.

– Nå har virkeligheten innhentet Ketil Solvik-Olsen. Det er ingen som er veldig for bompenger her i landet, men vi har valgt å bruke bompenger som en del av måten å bygge mer vei fordi det er så store behov. Når statsråden og regjeringen vil bruke mindre bompenger, så får de mindre vei. Det er for så vidt en grei prioritering. Men de som virkelig har grunn til å føle seg lurt, det er Frp-velgerne. Frp gikk til valg på at de ikke skulle legge fram bompengeprosjekter, og at de skulle avskaffe bompenger overhodet. Fasiten i dag er at de setter norgesrekord i bompenger, sier Sivertsen.

– De må gjerne si at andelen er lavere, men regjeringen vil kreve inn mer bompenger enn noen har gjort før i dette landet – etter fremlegg fra en Frp-statsråd.

– Bilistene må betale mer. Jeg har ikke noe behov for å raljere over det. Vi i Ap står for en politikk hvor vi bevisst har benyttet bompenger for å få bygd mer vei, men vi har heller ikke ført velgerne våre bak lyset med å late som om dette er noe vi ikke trenger her i landet, sier Eirik Sivertsen.