NORGES VERSTE VEI: E16 mellom Bergen og Voss er kåret til den farligste veien i landet. Foto: Benjamin Ward

Norges farligste veier:

Dette er Norges 10 verste veier

Norges 10 verste veier ble kåret av NRK i 2018 ved hjelp av publikum og en fagjury hvor NAF, Trygg Trafikk og Norges Lastebileier-Forbund var representert.

Publisert Sist oppdatert

1. E16, Bergen-Voss i Hordaland

Fordi: Del av den nasjonale hovedveien mellom Oslo og Bergen. Siden 1990 er 41 mennesker omkommet, flere hundre er skadet, rasfaren er konstant.

Dette har skjedd: 
Er i gang med utarbeiding av statlig reguleringsplan for strekningen Arna–Stanghelle, forventet høring medio 2020. Pågår oppgraderingsarbeid i tre tunneler.

2. Fylkesveg 615, Hyen-Storebru i Sogn og Fjordane

Fordi: Viktig gjennomfartsåre, også omkjøringsvei når E39 er stengt. Binder i tillegg Rv5 og E39 sammen.

Dette har skjedd: 
Ingen vedtatte planer. Skadene etter flommen på veien i Jølster og Hyen i sommer er reparert.

3. Riksveg 13, Sand-Erfjord i Rogaland

Fordi: Viktig gjennomfartsåre uten mulighet for omkjøring.

Dette har skjedd: 
Den mest utsette delen, Rødsliane, er planlagt utbedret.

Reguleringsplanen er godkjent. Prosjektet ligger inne med finansiering i NTP, etter 2024. Rogaland fylkeskommune har gjort vedtak om å se på mulig forskuttering.

4. Fylkesveg 60, Hellesylt-Grodås i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane

Fordi: Svært viktig gjennomfartsåre mellom Nord-Vestlandet, Sogn og Østlandet. Dårlig og svingete vei.

Dette har skjedd: 
Kommunene har forskuttert penger til reguleringsplanlegging, men planen er blitt fire ganger så dyr. Venter på å få finansieringen på plass.

5. Fylkesveg 33, Minnesund-Gjøvik i Akershus og Oppland

Fordi: Viktig gjennomfartsåre på det sentrale Østlandet og i Mjøs-regionen.

Dette har skjedd: 
Større tiltak i perioden 2014 – 2017, bl.a. på strekningen Skreiafjella – Totenvika kirke i Oppland.

Reguleringsplan for Byrudberga tunnel i Akershus vedtatt i 2015. Forslag til regulering for Skreikampen tunnel forventes ferdigstilt rundt årsskiftet 2019/2020. Utført rensknings- og sikringsarbeider etter ras på Fv33 i påsken.

6. Riksveg 13, Bjotveit-Odda i Hordaland

Fordi: Samme vei som nevnt på 3. plass, men en annen strekning. Viktig gjennomfartsvei uten mulighet for omkjøring.

Dette har skjedd: 
Deildo-parsellen stod ferdig i fjor. Satt opp nytt rekkverk. Innført lysregulering på en del av strekningen i sommermånedene når det er mye turisttrafikk.

7. Fylkesveg 57, Tromvik-Grøtfjord i Troms

Fordi: En viktig transportåre for næringslivet, med mange vogntog som går med fisk.

Dette har skjedd: 
Utbedringer avsluttet. Det er sprengt ut fjell, satt opp rekkverk, en sving er rettet ut, og veien er senket for å øke framkommeligheten.

8. Fylkesveg 885, Hesseng-Nyrud i Finnmark

Fordi: Dette er i praksis veien som går langs grensen til Russland og er viktig for beredskapen.

Dette har skjedd: 
Det foregår anleggsarbeider. Reasfaltering og punktutbedring av de verste strekningene er utført.

9. Fylkesveg 285, Hole-Lier i Buskerud

Fordi: Fylkesveien er del av det nasjonale veinettet, men blir ikke behandlet som det.

Dette har skjedd: 
Større utbedringsarbeider er utført de siste årene, ikke minst mellom Nordal og Hvam-svingen. I fylkeskommunens vedtatte handlingsplan for 2018- 2021 er det lagt inn 18,3 millioner kroner til ulike tiltak. 

10. Riksveg 41, Treungen-Vrådal i Telemark

Fordi: En viktig gjennomfartsvei mellom nord og sør i Telemark, også viktig funksjon for nyttetrafikken.

Dette har skjedd: 
Det er planlagt at 18 km fra Treungen i retning Vrådal skal utbedres. Store deler av veien blir bredere, det blir bedre svinger og bedre sikt. Første del med byggestart i 2020.

Les også: Feil hos fører er oftest årsaken til dødsulykker