VIL HA MER VEDLIKEHOLD: – Det er bra at det satses mye mer på vei, men andelen av veimilliardene som går til vedlikehold synker år for år, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. Foto: NAF

Stadig lavere andel på vedlikehold av veinettet:

Bare hver femte veikrone går til vedlikehold

En historisk samferdselssatsing bøter ikke på et stadig voksende vedlikeholdsgap på det norske veinettet. – Samferdselsministeren er ikke i takt med folk flest. Den neste Nasjonale Transportplan (NTP) bør bli en vedlikeholdsplan, sier Camilla Ryste i NAF.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Stortinget vedtok et samferdselsbudsjett denne uka hvor omlag 6,4 milliarder ble bevilget til vedlikehold av riksveinettet.

I 2013 utgjorde vedlikeholdsbudsjettet på riksveier rundt en tredel av veibudsjettet. For hver krone til vedlikehold gikk det to kroner til investeringer.

I 2020 brukes det dobbelt så mye på investeringer som for sju år siden, mens vedlikeholdsbudsjettet står på stedet hvil: Bare hver femte krone går til vedlikehold.

NAF mener denne utviklingen går i feil retning. 

– Det er bra at det satses mye mer på vei, men andelen av veimilliardene som går til vedlikehold synker år for år. At det brukes akkurat like mange penger på vedlikehold av norske veier i 2020 som i 2013 er i praksis en kraftig nedprioritering av vedlikehold, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, til Motor.

Les også: Veiprosjektene sprekker med 40 prosent – i snitt

Ønsker vedlikehold

– Vi er selvsagt glade for nye og bedre veier, men vi må også spørre oss: Brukes alle disse milliardene riktig? Når vi spør medlemmene svarer de at de er først og fremst opptatt av bedre veivedlikehold på veien de bruker i sin hverdagsreise. Mange ser at veien der de bor kunne vært gjort noe med, uten at det skjer, sier hun.

I en spørreundersøkelse som NAF har gjennomført blant medlemmene våren 2019 er det et stort flertall som mener at regjeringen bør prioritere vedlikehold framfor nybygging.

– Fordelingen er om lag 85 prosent for mer vedlikehold og 15 prosent for nye veier, av de som tar aktivt stilling mellom disse to valgene. Dette er en overraskende høy andel og et tydelig signal om at folk ser behovet for utbedringer på den veien de bruker på sin hverdagsreise, sier Ryste.

Les også: Liten interesse for å kreve inn bompenger

Vil ha plan

NAF mener at neste Nasjonale Transportplan (NTP) bør bli en vedlikeholdsplan.

– Vi frykter en situasjon hvor nye veier gir så høye bompenger at medlemmene våre vegrer seg for å bruke veiene – samtidig som vedlikeholdsetterslepet på de eksisterende riksveiene og fylkesveiene øker. De neste årene må statsråden stikke fingeren i jorda og prioritere vedlikehold høyere, sier Ryste.

– NAFs medlemmer er tydelige i sitt ønske om at en større andel av veimilliardene på vedlikehold og fornying av veier. Vedlikehold er bra for at folk skal komme vel frem. Flere steder kan man utvikle eksisterende veier, i stedet for å bygge flunkende nytt med store bomregninger, sier hun.