AUTOMÅLING: Regjeringen står fast på å begrense bruk av streknings-ATK, men det innføres nå likevel  i tre nye tunneler. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen
AUTOMÅLING: Regjeringen står fast på å begrense bruk av streknings-ATK, men det innføres nå likevel i tre nye tunneler. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Ålesundstunnelene og Mælefjelltunnelen får streknings-ATK:

Hareide snur i forgjengerens fanesak

I en av sine første politiske handlinger som samferdselsminister banker Knut Arild Hareide nå gjennom det forgjengerne fra Frp strittet mot av alle krefter: Streknings-ATK innføres nå i tre nye tunneler.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Samferdselsdepartementet innvilger nå streknings-ATK i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen (Ålesundstunnelene) på riksvei 658, samt i Mælefjelltunnelen på E 134.

Utstyret kommer på plass etter søknad fra Statens vegvesen, som i høst måtte bøye av etter  strid med departementet i en sak som hadde visse likhetstrekk med denne – nemlig innføring av høyere fartsgrenser på seks ulike veistrekninger.

– Gjennomsnittsmåling av fart begrenser antallet drepte og hardt skadde med 50 prosent på ulykkesutsatte strekninger. Det er altså et meget godt verktøy som jeg vil bruke der det trengs mest. Jeg er glad for at vi nå tar det i bruk i Ålesundstunnelene og i Mælefjelltunnelen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Har lyttet

Han tiltrådte nylig i en regjering som har programfestet å begrense bruk av streknings-ATK – et løfte regjeringen leverte effektivt på så lenge Frp var en del av regjeringen.

– Vi har lyttet til bekymringene som har kommet i forbindelse med høy fart i disse tunnelene, og vi har lyttet til de faglige rådene vi har fått. Jeg er glad for at vi nå får gjennomsnittsmåling av fart i disse tunnelene så snart som mulig, sier Hareide.

Praktisk vanskelig

– I vår vurdering legger vi vekt på at andre kontrolltiltak i tunnel er praktisk vanskelig å gjennomføre, og vil utsette kontrollpersonellet for risiko. Med økt ulykkesrisiko som følge av dokumentert høy gjennomsnittsfart og hyppige fartsovertredelser, er vurderingen av alternative virkemidler at streknings-ATK være det beste og mest kostnadseffektive trafikksikkerhetstiltaket i disse tunnelene. Tunnelulykker har som kjent svært alvorlig skadepotensiale, sier samferdselsministeren.

Gjennomsnittmåling vil bli tatt i bruk når nødvendig skilting er på plass, heter det i pressemeldingen.