SPØR I VEI: Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil ha din mening om Nasjonal Transportplan.
SPØR I VEI: Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil ha din mening om Nasjonal Transportplan.

Inviterte til digitalt folkemøte:

Har du en mening om hvordan vi skal bruke 1000 milliarder?

Samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterte til digitalt folkemøte om Nasjonal Transportplan (NTP) mandag. På lenken nede i saken kan du se hva folket mener om hvordan vi skal bruke samferdselsmilliardene.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Regjeringen forbereder fremleggelsen av Nasjonal Transportplan for perioden 2022 til 2033.

Nasjonal transportplan (NTP) er en omfattende og helhetlig plan for utbygging av transportinfrastruktur i Norge – overordnet veinett, jernbane, kyst, flyplasser, kollektivtrafikk.

Ny NTP kommer hvert fjerde år. Den neste planen er den sjette i rekken av helhetlige prioriteringer på dette feltet.

Samferdselsministeren inviterte til digitalt folkemøte hvor man kunne stille spørsmål til Hareide – og lederne i Statens vegvesen, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor.

Les også: Har en kostnadssprekk på 40 prosent – i gjennomsnitt! 

Du kan se sendingen her

1064 milliarder

Arbeidet med neste plan har pågått lenge. 1. juli i år går høringsfristen ut for den kommende planen.

Gjeldende NTP (2018-2029) ble presentert for tre år siden med en ramme på hele 1064 milliarder kroner. Ikke alle prosjekter i den planen blir endelig vedtatt i den form de var beskrevet i 2017, og det følger av hele NTP-strukturen at planene revideres fortløpende.

Med de siste månedenes dramatiske koronapandemi blir det ganske sikkert fornyet debatt om hvor høyt samferdsel skal prioriteres de neste årene.