BLÅRUSS: Samferdselsminister Jon Georg Dale varsler at pengebruken på landets samferdselsprosjekter kan få strammere tøyler. Foto: Peter Raaum

Lover å spavende NTP-prosjektene:

Veiprosjektene har kostnadssprekk på 40 prosent – i snitt

Veiprosjektene i Nasjonal Transportplan har en gjennomsnittlig kostnadssprekk på 40 prosent fra de vedtas i Stortinget til de står ferdige. – Slik kommer ikke Norge å ha råd til å fortsette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Nasjonal Transportplan (NTP) er den overordnede planen for samferdselsutbyggingen her i landet. Den rulleres hvert fjerde år og vedtas i form av en Stortingsmelding. Gjeldende NTP (2018-29) har en ramme på 1064 milliarder kroner, neste NTP (2022-33) legges frem i 2021.

Du kan følge NTP-prosessen på denne lenken.

Samferdselsminister Jon Georg Dale samlet et 40-talls interesseorganisasjoner og næringslivsgrupperinger denne uka til dialog om neste Nasjonale transportplan for å lete etter bedre bruk av milliardene vi prioriterer til samferdsel.

– Det høres litt blåruss-aktig ut. Og det er meningen! lovet han.

For aldri har Norge brukt mer på samferdsel. Slik har satsingen vært definert som en historisk suksess.

Men det er mulig at vi kunne brukt pengene smartere. Derfor varsler Dale at han nå vil ha dramatiske endringer.

– Vi har målt vår suksess i NTP i antall kroner brukt. Vi må begynne å tenke annerledes. Dette sier jeg kanskje fordi jeg er sunnmøring, men likefullt: Pengebruken alene kan ikke være viktigste suksesskriterium, sier han.

Les også: Gjorde opprør mot egen samferdselspolitikk

Innpust og utpust

Viljen og evnen til å bruke penger er uten sidestykke, både i de politiske dokumentene eller ute på byggeplassene.

Da første NTP ble fremlagt høsten 2000 var det med en ramme på 165 milliarder kroner.

Ved forrige fremleggelse kom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med en smørbrødliste hvor det stod 1064 milliarder over de to strekene på nederste linje.

Og ikke nok med det: 

En av gjennomgang av prosjektene i de to siste NTP’ene har vist at kostnadssiden i veiprosjektene har sprukket med 40 prosent fra NTP-vedtaket ble gjort til veien stod ferdig – i gjennomsnitt.

For jernbaneprosjektene er sprekken i gjennomsnitt på 30 prosent.

– Jeg kommer til å si på innpust og utpust de neste årene at vår hovedoppgave består av tre ting, alltid: Effektivisere, optimalisere og prioritere. Det høres litt blåruss-aktig ut. Og det er meningen! sier Dale – og legger til:

– 40 prosent kostnadssprekk i fremtidige prosjekter vil ikke stå seg.

– Vi klarer alltid å bruke opp pengene som er planlagt i NTP. Men vi har aldri klart å bygge den infrastrukturen vi hadde tenkt for disse pengene. Sånn kommer ikke Norge å ha råd til å fortsette.

Les også: Fikk ekspertråd om på stressteste NTP-prosjektene

Milliardspørsmål

Derfor lover Dale et nytt, første spørsmål for hvert eneste prosjekt som dras inn i NTP-diskusjonen:

– Skal alle prosjekter være det beste vi har bygget? Eller skal det være godt nok?

Etter at bompengeopprøret fikk alarmklokkene til å kime i samferdselssektoren, har Dale tatt initiativ til en gjennomgang av de eksisterende NTP-prosjektene. Kan de gjøres billigere?

Svaret likner et rungende ja.

– Vi tror på en prosjektoptimalisering på mellom 100 og 200 milliarder kroner på dagens prosjekter, sier Dale.

– En samferdselsminister er alltid for å prioritere samferdsel mer, men penger har alltid en alternativ verdi, legger han til før han lar deretter tusenmilliardkronerspørsmålet henge i luften:

– Skal vi bygge veiene 200 milliarder kroner dyrere enn vi trenger, eller skal vi bruke de pengene på noe annet?