SUNNMØRING: Som en god sunnmøring lar ikke samferdselsminister Jon Georg Dale (t.v.) pengene fly i utide, men regjeringen er nå langt unna å bruke så mye som daværende statsråd Ketil Solvik-Olsen fikk støtte for i 2017. Foto: Gorm Kallestad, NTB / scanpix

Ligger over 20 milliarder bak skjema:

Sliter med å bruke opp NTP-milliardene

I april 2017 vedtok Stortinget en Nasjonal Transportplan for 2018-2019 med en ramme på 1064 milliarder kroner. Det er tilsynelatende mer enn politikerne klarer å bruke opp.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Nasjonal Transportplan (NTP) er den overordnede planen for samferdselsutbyggingen her i landet. Den rulleres hvert fjerde år og vedtas i form av en Stortingsmelding.

I NTP-dokumentet heter det at den årlige rammefordelingen av statlige midler vil være på 77,7 milliarder kroner pr år.

Da Stortinget sist uke vedtok statsbudsjettet for samferdselsformål i 2020 var 74,8 milliarder innenfor NTP-rammen, det høyeste i NTP-perioden, men stadig godt bak skjema.

Arbeiderpartiet skriver i sine merknader:

Vi «konstaterer at regjeringen heller ikke i budsjettet for 2020 makter å løse utfordringene innen samferdselssektoren. Halvvegs i første planperiode på seks år kunne en forvente at de samlede bevilgningene med dette budsjettåret ville være i nærheten av 50 pst. Så er ikke tilfelle», heter det.

Les også: Veiprosjektene sprekker med over 40 prosent – i snitt

«Ligger etter»

Regjeringen har prioritert reduserte bompenger i 2020-budsjettet, med en økning i reduserte bompengetakster utenfor byene på 1,4 milliarder og økning i de statlige tilskuddene til kollektivsatsinger fra 50 til 66 prosent i de fire største byene.

Samlet har det bidratt til å løfte 2020-bevilgningene innenfor NTP-området med 2,9 milliarder kroner fra 2019.

«Regjeringen ligger langt etter i å nå sine egne løfter innen transportsektoren», hevder Arbeiderpartiet.

Det er særlig innenfor kystformål og jernbane at bevilgningene ligger etter skjema, men også til veiformål er det bevilget mindre enn dagens fire regjeringspartier la til grunn da dagens NTP ble vedtatt i 2017.

Halvveis i NTP-perioden er oppfyllingsgraden for NTP-formål på 45,1 prosent.

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) opplyste til Motor i etterkant av budsjettfremleggelsen i oktober at man er omtrent på skjema på bevilgninger og framdrift på veiformål, men understreker at det heller ikke er mål å bruke mer penger enn man må.

Les også: Må utsette avgift på biodrivstoff

Stort må bli enda større

Dersom regjeringen faktisk skal oppfylle sin ambisjon i tråd med NTP, må historisk store samferdselsbevilgninger bli enda større i den siste delen av NTP-perioden.

Da skal for eksempel årlige bevilgninger til veiformål opp fra et snitt på 39,4 milliarder pr år i første halvdel av NTP-perioden, til 49,9 milliarder (2017-kroner) årlig i 2024-29.

Samtidig har regjeringen fått råd fra ekspertgrupper om å stressteste alle de store veiprosjektene for å få avstemme om de opprinnelige ambisjonene og budsjettrammene faktisk står seg når prosjektet skal gjennomføres.