SMELL: Slik ser det ut på Uno X-stasjonen i Sandvika, der det eksploderte i juni. Stadig er det uvisst om den noen gang åpner igjen. Foto: Peter Raaum

Usikkerhet rundt gjenåpning:

Uno-X lover ingen ting om hydrogen-stasjonene

Etter eksplosjonen på Uno-X fyllestasjon for hydrogen i Sandvika i juni ble alle stasjoner i Norge stengt. Det er usikkert når disse vil bli gjenåpnet – og Uno-X vil heller ikke svare på om det i det hele tatt kommer til å skje.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: En eksplosjon på Uno-X-fyllestasjonen for hydrogen i Sandvika utenfor Oslo 10. juni har ført til at landets hydrogenstasjoner er stengt – på ubestemt tid.

Årsaken til eksplosjonen ble klar i slutten av juni da hydrogenselskapet Nel, som hadde levert løsningen og teknologien til stasjonen, la fram sin rapport. 

Den var basert på undersøkelsene til sikkerhetskonsulentselskapet Gexcon, som viste at en plugg i en av hydrogentankene var montert feil. To bolter var ikke ordentlig skrudd til. Det gjorde at hydrogen lakk ut, dannet en sky og eksploderte.

– Vi har i etterkant gjennomført en rekke tiltak for alle stasjoner vi har levert (løsninger og teknologi, red.anm.) til på global basis. Samtidig har vi innført nye prosedyrer med luftfartsstandard på verifikasjonsarbeidet som ett av svært mange tiltakspunkter, sier Bjørn Simonsen, direktør for forretningsutvikling og samfunnskontakt i Nel til Motor.

Les også: Betaler 14.000 kroner i måneden for to biler hun ikke får kjørt

For lengst gjenåpnet i andre land

Etter eksplosjonen i Sandvika ble hydrogenstasjoner over hele verden stengt.

Man er nå i prosess for å få disse gjenåpnet, blant annet i Danmark. Stasjoner i Tyskland og på Island hvor Nel har levert samme type løsninger og teknologi som i Norge, er også i ferd med å gjenåpne. 

På tross av dette er det vanskelig å få noe klart svar på når stasjonene i Norge vil bli gjenåpnet – eller på om de i det hele tatt vil bli gjenåpnet.

Les også: Statsråd Elvestuen lover hydrogenbil-kjøperne trygghet

Har ingen kommentar

Daglig leder Jens Haugland i Uno-X sier på SMS til Motor at vi kan bruke følgende sitat fra ham:

«Eksplosjonene i Sandvika etterforskes fortsatt av politiet. Vårt budskap til markedet er det samme som tidligere. Våre kunders sikkerhet er pri 1. Det er ikke aktuelt for Uno-X i Norge å selge hydrogen før vi er helt sikre på at teknologien og løsningen er trygg.»

Dette er det samme som Uno-X har sagt siden juni. 

På vår henvendelse om vi kan få følge opp uttalelsen med noen spørsmål i lys av at årsaken er til ulykken er avdekket, nye prosedyrer innført og stasjoner i andre land er gjenåpnet, svarer Haugland at han ikke har noen ytterligere kommentarer.

Han har heller ingen kommentar til sin tidligere uttalelse om at Uno-X nå vil vurdere hvilken energi de skal tilby i personbilmarkedet fremover.

Les også: Toyota har startet med femte generasjon hydrogenbiler

LUKKET OG (B)LÅST: Porten til den delen av anlegget hvor hydrogentanken stod, er nå låst med en hengelås av største sort.

Etterforskningen avsluttet

Det er seksjonssjef Rune Skjold i seksjon for økonomi og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt som har ledet etterforskningen i etterkant av eksplosjonen på Kjørbo i Sandvika. Han opplyser til Motor at saken er ferdig etterforsket.

– Den ligger nå hos påtalemyndigheten, som skal avgjøre om noen skal stilles strafferettslig ansvarlig. Dette vil være knyttet til om det var tatt tilstrekkelige forholdsregler i forkant av ulykken, sier Skjold.

Etter det Motor forstår har ikke etterforskningen avdekket noen nye opplysninger om årsaken til ulykken eller annet som kan bidra til vurderingen av sikkerhet.

Les også: BMW varsler hydrogenbil i 2022

Statlig støtte

Før eksplosjonen hadde Uno-X tre fyllestasjoner for personbiler i Norge. Foruten stasjonen på Sandvika var det en stasjon på Hvam i Skedsmo og en stasjon i Åsane utenfor Bergen. Flere stasjoner var under planlegging, blant annet i Trondheim og Bergen.

Uno-X sine hydrogenstasjoner i Norge er et samarbeid mellom Uno-X og Nel, og eies av Uno-X, Nel og Nippon Gases Norge.

Etableringen, og den planlagte etableringen, av selskapets hydrogenstasjoner har til sammen mottatt statlig støtte på 72 millioner kroner gjennom Enova. Et av kravene Enova har stilt i forbindelse med tildelingen av støtten er at stasjonene skal være i drift i tre år.

Stasjonen på Kjørbo utenfor Sandvika var den første av disse stasjonene som åpnet. Det skjedde 22. november 2016.

Les også: «Billigere å bygge infrastruktur for hydrogen enn batteri-elektriske biler»

Gamle, nye aktører 

For utålmodige hydrogenbileiere kan kanskje en gammel aktør i bransjen, Ulf Hafseld, være den som nå tilbyr hydrogen først på det norske markedet gjennom sitt nye selskap Hydrogenisk

Hafseld drev tidligere hydrogenfyllestasjoner for personbiler under navnet Hyop.

– Vi regner med å åpne den første stasjonen på Høvik i Bærum i oktober, sier Hafseld til Motor.

Hydrogenisk har også søkt Enova om støtte til en stasjon på Ryen i Oslo, og har en ambisjon om å gjenåpne Hyops tidligere stasjon i Porsgrunn. Fordi kassa var tom måtte Hyop måtte stenge sine tidligere stasjoner 1.september 2018.

– Hvem har spyttet inn penger nå?

– Vi har svenske investorer, og planlegger også stasjoner i Sverige, sier Hafseld til Motor. Han er fortsatt overbevist om at hydrogen for personbiler blir stort. Også i Norge. Hvor mye som er investert i det nye selskapet ønsker han ikke å gå inn på.

Les også: Legger ned hydrogenstasjoner

Ikke mottatt søknad

Ifølge Bærum kommune, som lener seg på vurderingene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) når eventuelle tillatelser til å åpne stasjoner gis, mangler det fortsatt dokumentasjon fra Hydrogenisk før tillatelsen det er søkt om kan gis.

DSB opplyser at de vanligvis ikke har krevd innhenting av samtykke for åpning av hydrogenfyllestasjoner, da disse oppbevarer mindre enn fem tonn hydrogen, men at de nå krever dokumentasjon på at regelverk følges.

Det er kommunaldirektør for samfunn i Bærum kommune, Arthur Wøhni, som får søknadene om åpning og gjenåpning av fyllestasjoner på sitt bord.

– Har Uno-X søkt kommunen om å få gjenåpne stasjonen i Sandvika?

– Nei, ikke meg bekjent.