STENGER KRANENE: Hyop-anlegget i Porsgrunn er en av fyllestasjonene som nå legges ned.

Finner ikke investorer:

Hyop legger ned hydrogen-stasjoner

Hyop stanser driften av hydrogenstasjonene sine fordi selskapet har gått tomt for penger.

Publisert Sist oppdatert

– Nedstenging av stasjonene er stikk i strid med det vi har jobbet for i alle år, men siden inntektene foreløpig er så lave, trenger vi tilgang på kapital for å holde det gående. Og når den mangler, har vi ikke annet valg, sier Ulf Hafseld, daglig leder i Hyop.

Selskapet har i sju år prøvd å ta hydrogen som drivstoff fra demonstrasjonstadiet til et pre-kommersielt marked, men har ikke et kundegrunnlag som kan finansiere den videre ferden.

– Vi har saumfart markedet etter kapital, men det er liten vilje i næringslivet for å engasjere seg i ny miljøvennlig teknologi, sier Hafseld.

Les også: Vi har prøvekjørt Hyundais nye hydrogenbil

Foruten Hyop har også Uno-X Hydrogen investert i fyllestasjoner for hydrogen, men etter en annen strategi enn Hyop. Selskapet, som er eid av Uno-X Energi, NEL og Praxair, opplyser til Motor at det ikke er aktuelt å overta Hyops anlegg.

– Vi bygger anlegg for å kunne betjene hundrevis av biler hver dag, og Hyops anlegg er ikke skalert for slike volum, sier Roger Hertzenberg, daglig leder i Uno-X Hydrogen.

Selskapet har nå to anlegg i drift, og har fått delfinansiering til ytterligere tre. Enova har søknadsfrist 19. september for støtte til etablering av tre nye anlegg. Totalt har Uno-X ambisjon om å bygge 20 anlegg over hele landet.

– Med 10.000 hydrogenbiler vil det være inntektsgrunnlag godt nok til å trappe ned på den offentlige støtten. Da er vi på nullpunktet på drift, sier Hertzenberg.

Les også: «Billigere å bygge infrastruktur for hydrogen enn for elbiler»