ET ENORMT TUNNELPROSJEKT: Ryfast-prosjektet gir ferjefri forbindelse mellom Ryfylke, Hundvåg og Stavanger – samt tunnel under deler av Stavanger sentrum.
ET ENORMT TUNNELPROSJEKT: Ryfast-prosjektet gir ferjefri forbindelse mellom Ryfylke, Hundvåg og Stavanger – samt tunnel under deler av Stavanger sentrum.

Ryfast setter verdensrekord:

Ferjefritt mellom Ryfylke, Hundvåg og Stavanger

Det enorme tunnelprosjektet vil revolusjonere transporttilbudet i Stavanger-regionen og Ryfylke.

Publisert Sist oppdatert

Ryfast, Rogaland
Planlagt åpning: Senhøsten 2019
Bompengefinansiering: 71 prosent bompenger, 29 prosent statlige og lokale midler.
Prislapp: 10,6 milliarder kroner

Prosjektet gir ferjefri forbindelse mellom Ryfylke, Hundvåg og Stavanger – samt tunnel under deler av Stavanger sentrum.

Denne tunnelen, Eiganestunnelen, var opprinnelig et eget prosjekt, men Statens vegvesen har slått prosjektet sammen med såkalte Ryfast, som formelt heter Ryfylkesambandet.

Byggingen startet i 2012, for seks år siden – og skal etter planen være ferdig sent i 2019.

Ryfylketunnelen mellom Solbakk i Strand kommune og Hundvåg i Stavanger, Hundvågtunnelen mellom bydelen Hundvåg og Stavanger sentrum, samt Eiganes-tunnelen, som går fra Schancheholen til Smiene i Stavanger.

Ryfylketunnelen blir – inntil Rogfast åpner – verdens lengste undersjøiske tunnel på hele 14,3 kilometer. Hundvågtunnelen blir på 5,5 kilometer og Eiganestunnelen på 3,7 kilometer.

Alle tunnelene bygges med to tunnelløp og med fire felt. Også i dagsonene mellom tunnelene blir det firefeltsveier.

Les også: Når Rogfast står ferdig får Norge verdens lengste og dypeste tunnel under havet