Illustrasjon av tunneler under havet.
VEIKRYSS UNDER HAVET: 200 meter under havoverflaten, nordvest for Stavanger, bygges denne trafikkmaskinen. Smultringene er rundkjøringer, de mørke kanalene er luftekanaler, mens den lange armen er veien opp til Kvitsøy. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen
Rogfast i Rogaland får verdensrekord:

Verdens lengste og dypeste tunnel under havet

Rogfast er ingeniørkunst på sitt ypperste. Tunnelen blir på hele 27 kilometer.

Del denne artikkelen

Rogfast, Rogaland
Planlagt åpning: 2026
Bompengefinansiering: 79 prosent bompenger, 21 prosent statlige midler.
Prislapp: 16,8 milliarder kroner

Under Boknafjorden og Kvitsøyfjorden, fra Harestad i Randaberg til Laupland i Bokn kommune, bygges nå verdens lengste undersjøiske tunnel.

Tunnelen blir 27 kilometer lang. Med det blir den nesten dobbelt så lang som Ryfylketunnelen litt lenger sør, som skal stå ferdig i 2019. 

Tips fra NAF
Kjøpe eller selge bil?

Rogfast vil skape en helt ny trafikkhverdag mellom Haugesund og Stavanger. Bilistene vil slippe ferjeturen mellom Mortavika og Arsvågen, og spesielt for folk på Kvitsøy blir det en ny tid.

Under Kvitsøy bygges et spektakulært kryss med en «arm» med vei opp til øykommunen, og med det får kommune fastlandsforbindelse.

Tunnelen blir ikke bare verdens lengste under hav. Den blir også verdens dypeste. Det laveste punktet blir 390 meter under havoverflaten.

I januar gikk første salve i lufta for gigantprosjektet, og nå pågår byggearbeidene for fullt.

Illustrasjon av flytende rørbru.

FLYTENDE RØRBRU: Mens flytebruer flyter på vannflaten, flyter rørbruer i vannet. Den øverste illustrasjonen viser et snitt av tunnelen slik den vil bli under Kvitsøy.

Statens vegvesen er bare så vidt i gang med utbyggingen av ferjefri E39. Det gigantiske samferdselsprosjektet skal gjøre den 1100 kilometer lange E39 mellom Kristiansand og Trondheim ferjefri.

Dette vil korte ned reisetiden fra ca. 21 til ca. 11 timer. Sju ferjesamband skal fjernes, og et titalls fjorder skal krysses.

Flere steder blir det hengebruer, mens det i Sognefjorden, Sulafjorden og noen andre steder kan bli undersjøiske rørbruer.

Les også: Ryfast – Det enorme tunnelprosjektet vil gi ferjefri forbindelse mellom Ryfylke, Hundvåg og Stavanger – samt tunnel under deler av Stavanger sentrum.